National ligestillingsdag: Mandeideal sætter stopklods for mænds ligestilling

Flere kvinder end mænd tager en videregående uddannelse. Mænd har det generelt sværere ved at hente støtte og hjælp ved svære tider. Og mænd er overrepræsenteret i statistikker for selvmord. Ligestilling er ikke en kvindesag, men et samfundsanliggende. Det melder to Naalakkersuisut og påpeger, at der stadig er lang vej til, at mænds barrierer for at søge hjælp bliver nedbrudt.

Sådan ser det ofte ud ved billeder af dimittender. Langt flere kvinder tager videregående uddannelser. Ligestilling er lige så meget mændenes kamp, påpeger Naalakkersuisut og understreger, at det er alles ansvar at nedbryde kønsstereotyper i samfundet. Arkivfoto.

Naalakkersuisut vil gerne sætte spot på den ulighed, der rammer drenge og mænd i anledning af national ligestillingsdag, den 20. maj.

Naalakkersuisoq for ligestilling, Naaja Nathanielsen (IA) og Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Aqqaluaq B. Egede (IA) peger på tre områder, der er bekymrende i drenge og mænds vilkår.

    Disse er:

  • Mænd og drenge bliver begrænset af et traditionelt og rigidt mandeideal
  • Mænd og drenge er mere udsat for at havne i ensomhed, hjemløshed og misbrug og for at begå selvmord
  • Mænd og drenge er stærkt underrepræsenteret på de videregående uddannelser

 - Tilsammen betyder det, at for mange mænd og drenge ikke formår at udfolde deres fulde potentiale og ender uden indflydelse på deres eget liv eller på deres samfund. Dette står i kontrast til at mænd er i flertal på indflydelsesrige poster og at mænd tjener markant mere end kvinder. Når mænd ikke lykkes med deres drømme og ambitioner er der derfor risiko for at de oplever sig selv som større fiaskoer, fordi mandeidealet er at de skal være stærke og i top, skriver de to Naalakkersuisut i en udtalelse i anledning af dagen.

Kønssterereotyper skal nedbrydes

- Et mandeideal hvor egenskaber som fysisk styrke hyldes, mens sårbarhed og støt-tebehov nedgøres, har alvorlige konsekvenser. Vrede og aggression blandt mænd og drenge bliver tolereret og accepteret som en ok måde at udvise følelser på, mens bekymring, usikkerhed og tårer betragtes som skamfuldt, skriver naalakkersuisut i en udtalelse.

Naaja Nathanielsen og Aqqaluaq B. Egede italesætter i deres udtalelse, at det er alles ansvar at nedbryde kønsstereotyper for at bane vej for, at drenge og mænd kan udtrykke deres følelser og vise sårbarhed.

- I Naalakkersuisut er vi gået i gang med at afdække hvordan vi arbejde mere åbent med køn og kønsnormer på uddannelserne. Vi har et særligt blik på de ud-dannelser der har fokus på børn og unge, men også på de uddannelser hvor køns-uligheden er størst, skriver Naalakkersuisut.

Powered by Labrador CMS