MOTOORI

Trængsel generer bilisterne i Nuuk

Siden Kommuneqarfik Sermersooq udgav deres trafikplan i 2021 er antallet af biler bare steget og steget i Nuuk. Trængslen er stor især på indfaldsvejene til midtbyen og ved tunnelen i myldretiden. – Det er en svær problematik, siger planchef

Der er et stort pres på indfaldsvejene ind til midtbyen og ved tunnelen i Nuussuaq i myldretiden

De fleste bilister, der kører dagligt mellem Qinngorput og Nuuk oplever morgen- og eftermiddagsmyldretrafikken. Også ved tunnelen i Nuussuaq er der efterhånden så stort et pres, at det skaber kø på Sullorsuaq og i store dele af Nuussuaq, fordi mange vælger at køre udenom tunnelen.

Flere biler på vejene

Tilbage i 2019 målte Kommuneqarfik Sermersooq markante stigninger i trafikmængderne på indfaldsvejene ind mod midtbyen særligt på strækningerne Sipisaq Kangilleq, Eqalugalinnguit, Peter Thårup Høeghip Aqqutaa og Borgmesterip Anniitap Aqqusernga.

Derudover registrerede kommunen, at 3200 biler kørte gennem tunnelen i 2019, hvilket var en stigning på 600 i forhold til 2013.

Siden dengang er trængslen blevet værre i takt med, at antallet af biler i Nuuk er øget år for år. Alene i 2022-2023 kom der 309 flere personbiler på vejene, så vi lige nu er oppe på 6.107 køretøjer registreret i Nuuk. Til sammenligning var der 4.923 køretøjer i Nuuk i 2019, viser tal fra Grønlands Statistik.

Svær problematik

På det seneste kommunalbestyrelsesmødet den 12. marts blev et forslag til ny trafikpolitik for Sermersooq fremlagt med fokus på fremkommelighed, sikkerhed og gode byrum. 

I den forbindelse blev også fremlagt nye trafikregistreringer fra 2023, der viser, at den mest trafikerede strækning fortsat er Sipisaq Kangilleq - Eqalugalinnguit - Peter Thårup Høeghip Aqqutaa og videre ad Borgmesterip Anniitap Aqqusernga, hvor der på strækningen kører over 10.000 køretøjer på et hverdagsdøgn. 

Åbningen af broen ved forbrændingen har ikke medført en markant ændring af trafikkensfordeling mellem tunnelen og Eqalugalinnguit. Den énsporede tunnel har fortsat en begrænsning for, hvor meget trafik der vælger dén rute. 

8 procent stigning

Det konkluderes i trafikregisteringen, at trafikken samlet set er steget med 8 procent i forhold til 2021, og at de mest markante trafikstigninger er sket til og fra Qinngorput, hvor trafikken er steget med omkring 10 procent på to år. 

– Det er en svær problematik at løse. Vi kommer nok ikke trængslen til livs, for vi kan ikke bare etablere et ekstra spor for eksempel på vores hovedindfaldsvej. Så derfor kommer man til at skulle lave nogle afvejninger i forhold til fremkommelighed. Vi forsøger for eksempel at gøre det nemmere at bevæge sig til fods og på cykel, og sikre at de krydsninger der sker af hovedindfaldsvejen, ikke stopper trafikflowet, fortæller planchef i Kommuneqarfik Sermersooq Runa Sværd. 

De fleste bilister, der kører dagligt mellem Qinngorput og Nuuk oplever stor trængsel om morgenen og om eftermiddagen

Eqalugalinnguit er stopklods 

Målingerne viser, at Eqalugalinnguit er stopklodsen i trafikken, og derfor arbejder kommunen på at omlægge rundkørslen til et lyskryds og etablere en højresvingsbane. 

– Det vil ifølge vores modelleringer have en positiv effekt på kødannelsen, fordi de drypvise krydsninger af bløde trafikanter i dag stopper trafikflowet, hvilket man vil undgå, hvis man etablerer en højresvingsbane og et lyskryds. Det kan dog godt give udfordringer andre steder i trafikken, siger Runa Sværd. 

Ved trafiktællingen i 2023 blev der målt 2692 bilister i tunnelen i døgnet. Det er et lille fald i forhold til 2021, hvilket kan skyldes at flere vælger at køre udenom

Udvidelse af tunnel

Kommunen vil fortsat gerne have udvidet tunnelen i Nuussuaq til to spor samt anlægge en gå-cykelbane. Som udgangspunkt er projektet udskudt til 2029, men der er faktisk sat penge af til en forundersøgelse her i 2024, fortæller Runa Sværd. 

– Der er afsat midler til forundersøgelser i indeværende år, som man kan se af budgettet. Det vil give os mere viden om fjeldets beskaffenhed. Derudover vil en afledt effekt af en udvidelse af tunnelen også være at forbedre trafiksikkerheden i Nuussuaq-delen.

Powered by Labrador CMS