Ny overenskomst for KNR-journalister: Lønstigninger og bedre vilkår

Den 28. februar 2024 indledte Dansk Journalistforbund og det grønlandske journalistforbund, Tusagassiuiermi Sulisut Peqatigiiffiat, overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte samt for medlemmer ansat på public service stationen KNR. Og søndag faldt aftalen så endelig på plads efter intense forhandlinger i Nuuk.

Grundløn og elevløn stiger i KNR, mens pensionsvilkår og forskellige tillæg forbedres efter KNR har landet en aftale om ny overenskomst.

I weekenden den 25.-26. maj nåede Dansk Journalistforbund og det grønlandske Journalistforbund, Tusagassiuiermi Sulisut Peqatigiiffiat, en aftale med Grønlands Selvstyre om en ny fireårig overenskomst. 

Aftalen sikrer forbedringer for journalister ansat i det offentlige samt på public service nyhedsmediet KNR.

Den nye overenskomst, som løber fra 1. april 2024 til 31. marts 2028, indeholder en samlet økonomisk ramme på 8,149 %. Den fordeles på grundlønsstigninger, hævet elevløn, forbedrede pensionsvilkår og forskellige løntillæg.

Nyheden om lønstigningen kommer, efter at der gennem længere tid har været meldt om svære forhold på KNR i forhold til at fastholde medarbejdere, hvor der blandt andet er blevet peget på lønnen som et særskilt problem.

Forbedrede barselsvilkår og efteruddannelse

Den nye overenskomst giver også ansatte øget mulighed for at tage barsel. 

Desuden er der forbedrede muligheder for efteruddannelse, hvilket skal sikre, at journalister kan holde deres kompetencer opdaterede og udvikle sig fagligt.

Der oplyses, at der kommer mere information om den nye overenskomst senere.

Forhandlingsdelegationen har bestået af forhandlingsleder og forhandlingschef i DJ Marianne Molin, formand for TP og redaktør i KNR Arnaq Nielsen, FTR og informationsmedarbejder i Allorfik Kathrine Kruse, bestyrelsesmedlem i TP og speaker i KNR Erik Olsen

Powered by Labrador CMS