Nødplan på plads for skimmelramt efterskole

Maniitsoq Efterskole vil gennemføre skoleåret for 2024/25 med reduceret antal elever og over sommeren skal nogle lokaler på skolen saneres, og de forventes klar til brug efter sommerferien.

Maiitsumi Efterskoli vil gennemføre et forløb for et reduceret antal elever samt optage et antal dagseleve i det kommende skoleår.

Efterskolen i Maniitsoq blev kastet ud i en krise, efter det er blevet konstateret, at der er behov for omfattende renovering på grund af tidligere vandskader, som har medført skimmelvækst og luftgener i skolens bygninger og kollegie.

Situationen har været så grel, at det i begyndelsen af maj blev meldt ud, at dele af skolen og kollegiebygningerne skulle rømmes hurtigst muligt af hensyn til lærere og elevers sundhed.

Torsdag er Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke kommet med en opdatering om situationen for skolen og dens elever. Her oplyses det, at 28 tilbageværende efterskoleelever alle har gennemført folkeskolens skriftlige afgangsprøver. Det med undtagelse af 8 elever, som har valgt at rejse hjem.

Lejer en fløj af Majoriaq

Der er nu også en plan på plads for det kommende skoleår, hvilket har hængt i en tynd tråd på grund af de omfattende problemer med skolens bygninger.

Departementet oplyser, at Maniitsumi Efterskoli vil gennemføre et reduceret efterskoleforløb for mindst 36 elever, modsat det normerede antal på ca. 60 årselever. 

- Uddannelsesstyrelsen vurderer, at der stadig kan gennemføres et fornuftigt og meningsfuldt efterskoleforløb, selvom elevtallet reduceres, skriver 

Skoleåret kan afvikles, fordi skolen vil leje sig ind i en fløj på Majoriaqs kollegiebygning i byen, som kan huse de 36 efterskoleelever. Derudover vil skolen optage et antal dagselever fra Maniitsoq.

Der er allerede optaget 39 elever på skolen, men forstanderne på Maniitsumi Efterskoli og Efterskoli Villads Villadsen er i dialog om, hvorvidt nogle af eleverne kan tilbydes optagelse på Efterskoli Villads Villadsen i stedet.

Lokaler renoveres

Ifølge departement er der mindre forekomster af skimmelvækst i skolens lærerværelse og et klasselokale i skolebygningen, som skal skimmelsaneres i løbet af sommeren 2024 og ventes klar til brug efter sommerferien.

Derudover vil departementet indgå et samarbejde med Renoveringsstyrelsen om igangsættelse af 'yderligere undersøgelser af efterskolens bygninger med henblik på at afklare omfanget af skimmelvæksten, og behovet for renovering, nybygning eller noget helt andet.'

Powered by Labrador CMS