Lånemulighed til selvbyggerhuse udvides - kommuner er skeptiske

En ny lov udvider muligheden for at få offentlige lån til selvbyggerhuse. Kommune betegner ordningen som en 'lottogevinst', hvor enkelte borgere kan få et hus kvit og frit.

- Vi har fra Naleraq sagt at muligheden også skal gælde borgere der tjener op til kr. 300.000 om året, og at de kun skal give kr. 25.000 for at få et selvbyggerhus, lyder det fra Jens Napãtôk’.

I denne uge har Inatsisartut vedtaget en ændring af loven om mulighed for offentlige lån og støtte til opførelse af såkaldte selvbyggerhuse, der kan opføres i bygder og mindre byer.

Lovændringen skal sikre og lette adgangen for tildeling af lån til medbyggerhuse og gøre lånene mere attraktive for borgerne, og den blev enstemmigt vedtaget i Inatsisartut. 

Lovændringen er resultatet af et forslag på forårssamlingen 2023 stillet af Naleraqs Jens Napãtôk’.

Naleraq-politiker: Endelig

I en pressemeddelelse glæder politikeren sig over vedtagelsen:

- Endelig lykkedes Naleraqs forslag til selvbyggerhuse – lad denne fantastiske mulighed bredes ud til så mange som muligt, så flere borgere for deres egen bolig, lyder det.

Ifølge bemærkningerne til forslaget gives kommunerne mulighed for at yde lån uanset ansøgers husstandsindkomst, men således at ydelsen på lånet gøres indkomstafhængig. 

Efter lovændringen vil en husstand med en indkomst under 300.000 kr. kunne erhverve sig et selvbyggerhus til 25.000 kr., hvilket er det beløb, der kræves som et kontant indskud fra låntagers side. Som reglerne har været hidtil skulle en tilsvarende husstand betale mellem 100.000 og 125.000 kr. til lånet.

Kommune: Har karakter af lottogevinst på over 2 mio. kr.

Jo højere husstandens indkomst er, jo mere skal husstanden betale til lånet. Hvis låntagerens husstandsindkomst overstiger 800 – 850.000 kr., skal låntageren betale den fulde månedlige ydelse.

Flere kommuner har i deres høringssvar forholdt sig skeptiske til lovændringen. Det gælder blandt andet Qeqqata Kommunia, der mener, at ordningen betyder en for stor forskelsbehandling af borgerne og frygter betydelig administration:

- Normalt taler man om subsidierede støtteforanstaltninger og skabelse af et finansielt vindue, hvor lavt bemidlede kan etablere boliger til deres familie. Samtidig er det vigtigt, at subsidierne ikke virker forstyrrende på markedet for fast ejendom.

- Det fremlagte forslag illuderer mere en lottogevinst, hvor den heldige modtager et hus stort set kvit og frit, skriver kommunen.

Den vurderer, at udgiften ved ordningen er mellem 2,5 og 3,5 mio. kr. for opførsel af et medbyggerhus, og påpeger desuden, at der kommer en betydelig administration for kommunen både i låneproces og efterfølgende amortisering og muligheden for at kunne yde tillægslån.

Naalakkersuisut: Nødvendigt med offentlig støtte

Naalakkersuisut siger som modsvar til kommunen, at det har været praksis gennem mange år, at der ydes offentlige tilskud i forskellige former for at understøtte, at borgerne boligforsyner sig selv:

- I mange år er der ydet betydelige tilskud til opførelse af andelsboliger. Det har været en succes og skabt et stort antal private boliger. I mange år er der ydet betydelige tilskud til opførelse af private huse, rækkehus og ejerlejligheder. Det har været en succes og skabt et stort antal private boliger.

- Tilsvarende er der behov for at yde tilskud til opførelse af private boliger i bygder, skriver Naalakkersuisut til kommunen.

For nuværende er det afsat cirka 28 mio. kr., som kommunerne kan bruge til at give lån til medbygger huse. Som følge af lovændringen forventer Naalakkersuisut, at det beløb vil blive brugt hurtigere, og det kan komme på tale at øje beløbet.

Powered by Labrador CMS