KOMMUNE KUJALLEQ

Kommunen har glemt at betale A-skat

Kommune Kujalleq er i en alvorlig økonomisk situation efter at have glemt at betale A-skatter til landskassen i 2023. I januar 2024 havde kommunen en skattegæld på  43 millioner kroner. Nu skal kassekreditten forhøjes fra 25 millioner kroner til 100 millioner kroner, dette for at undgå store besparelser.

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har holdt møde i dag onsdag den 22. maj.

I dagsordenen fremgår det, at kommunen er i meget alvorlig økonomisk situation, som konsekvens af at kommunen i efteråret 2023 kunne konstatere, at kommunen manglede at betale 2-3 måneders indberettet A-skat og delvis AMA (Arbejdsmarkedsafgift, red.).

En opgørelse i januar 2024 viste, at kommunen mangler at betale 43 millioner kroner i A-skatter.

Forklaring kræves og udredning igang

Under mødet fremgår det, at hele kommunalbestyrelsen er blevet taget på sengen. Ingen af dem vidste noget om, at kommunen har oparbejdet en kæmpegæld til selvstyret før april 2024.

Selv borgemester Stine Egede (IA) erklærer, at hun mildest talt gik i chok, da hun blev informeret om den ophobede gæld, og hun har overfor kommunalbestyrelsen lovet at udredningen skal ske hurtigst muligt samt at der skal findes en forklaring på hvor pengene, som tilhører landskassen er blevet brugt til:

- Jeg kan ikke fortælle meget om hvad der er sket før udredningen er tilendebragt, men jeg skal understrege at der ikke er tale om kriminelle handlinger, sagde borgmester Stine Egede til kommunalbestyrelsen.

Kassekredit i stedet for besparelser

Som konsekvens af de manglende A-skattebetalinger skal der frigives likviditet for at kunne betale ekstra midler til gælden hos Skattestyrelsen. Det betyder, at alle områder /udvalg holder sig inden for den givne budgetramme eller mindre, og at der strammes op på forbruget, lyder det i oplægget.

Borgmester Stine Egede fremlagde status på gældsituationen, hvori hun fremhævede at kommunens gæld bliver tillagt op til 300.000 kroner i renter for at have ophobet en A-skattegæld.

Derudover fik kommunen overført omkring 44 millioner kroner i form af betaling af  restancer. Alle disse midler blev brugt til at betale af på A-skattegælden, men kommunen sidder stadig med udeståender til selvstyret.

Alle partier er enige om, at der ikke skal ske yderligere besparelser på de i forvejen meget trængte forvaltninger. Derfor er kommunalbestyrelsesmedlemmer enige om, at kassekreditten skal søges øget op til 100 millioner kroner.

Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Ezekiassen (S) stillede spørgsmål om den skattelettelse på 1 procent er med til at stille kommunen i så dårlig forfatning, men om svaret kan findes i resultatet af udredningen må man nok vente med.

Konstateret merforbrug i første kvartal

Ud over kommunens opståede gæld til landskassen som følger af manglende betaling til A-skat er det også blevet konstateret, at der i første kvartal er et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 7-8 millioner kroner.

Alene socialvæsenet havde et merforbrug på omkring 10 millioner kroner.

Under behandlingen af den økomiske status fremlagde kommunens økonomichef, Arne Ørbæk Skifte Andersen status på kommunens økonomi. Her fremgik det, at kommunen har en aktuel likviditet på lidt over 3 millioner kroner.

Borgmesteren henviser også til historikken på de stigende udgifter til socialområdet:

- Siden 2017 er kommunens sociale udgifter øget med 100 millioner kroner frem til i dag, og her er det bemærkelsesværdigt at især anbringelser af børn udenfor hjemmet er en af de helt store udgiftskrævende områder.

Powered by Labrador CMS