Inu:it om politianmeldelse: - Vi handlede i god tro

Ejer af Inu:it Martin Gjødvad oplyser, at it-konsulentvirksomheden ikke har noget samarbejde med Starlink længere.

- Vi handlede i god tro, fastslår bestyrelsesformand og ejer af Inu:it A/S Martin Gjødvad til netavisen Sermitsiaq om sagen, der har ført til en politianmeldelse mod virksomheden.

Martin Gjødvad oplyser, at Sundhedsvæsenet tilbage i efteråret 2023 oplevede betydelige udfordringer, da Selvstyrets leverandør skiftede satellitudbyder i Tasiilaq. Der var problemer med EPJ-systemet (Elektronisk Patient System, red.), hvor der var en kritisk forsinkelse, der gik ud over driften.

Pilotprojekt

- Sundhedsvæsenet har forsøgt at løse problemet gennem formelle kanaler uden succes. Derfor blev der i samarbejde med Inu:it etableret et midlertidigt pilotprojekt med en ”VPN-tunnel” via StarLink mellem sygehusene i Tasiilaq og Nuuk, hvilket havde til formål at teste adgangen til de vitale sundhedsfaglige systemer. Pilotprojektet viste sig at være en meget effektiv løsning. Pilotprojektet er nu afsluttet, og udstyret er demonteret, oplyser Martin Gjødvad.

Direktøren tilføjer, at parterne under pilotprojektet blev opmærksomme på, at initiativet kunne tolkes som et brud på gældende lovgivning.

- Men vi blev så også opmærksom på Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017, §1 stk. 3, som netop giver mulighed for at anvende anden telekommunikation til særlige telekommunikationsbehov, der ikke kan opfyldes af den almene, offentligt tilgængelige teleinfrastruktur, og fortsatte derfor pilotprojektet i god tro, lyder det uddybende fra Martin Gjødvad, der understreger, at pilotprojektet blev udført af begge parter i god tro og uden intention om økonomisk gevinst for Inu:it, der kun har “faktureret Sundvæsenet for de fakstiske omkostninger uden nogen form for fortjeneste”.

Kun en test

- Vi ønskede udelukkende at assistere vores kunde, Sundhedsvæsenet, med at teste en løsning på et livskritisk problem, som de ikke fik behørig hjælp til fra Selvstyrets leverandør på området. Vi oplevede, at Sundhedsvæsenet var yderst tilfredse med Inu:it’s evne til at tænke nyt og anvende moderne teknologi til afhjælpningen af udfordringen, siger Martin Gjødvad, der pointerer, at it-konsulenthuset ikke har videresolgt teletjenester via Starlink.

I privat regi har Inu:it’s ejer og bestyrelsesformand, Martin Gjødvad, erhvervet sig en StarLink antenne til sin båd, som har havn i Danmark. I stedet for at Sundhedsvæsenet skulle erhverve sig det kostbare udstyr selv, og måske opdage at teknologien slet ikke virkede efter hensigten, foreslog Inu:it, at Sundhedsvæsenet kunne låne udstyret i pilotprojektet vinteren over, idet udstyret i vinterperioden ikke skulle anvendes i Danmark. 

Antenne nedtaget

- Vi har således med pilotprojektet udelukkende ønsket at spare Sundhedsvæsenet for ekstra omkostninger, fastslår Martin Gjødvad.

Vil I afbryde al samarbejde med Starlink?

- Antennen er nedtaget. Inu:it A/S har ikke noget samarbejde med Starlink. Pilotprojektet er afsluttet med gode resultater i forhold til hastighed og driftssikkerhed for de livskritiske it-systemer, oplyser Martin Gjødvad.

Powered by Labrador CMS