INATSISARTUT

Forslag om vintersolhvervsdag som fridag går videre

Skal vintersolhvervsdagen være en halv eller måske en hel fridag? Ja, mener et flertal i Inatsisartut, som har behandlet Peter Olsens forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges om at undersøge muligheden for at gøre vintersolhvervsdagen til en halv fridag. Et udvalg skal nu komme med en indstilling i sagen.

Flertallet i Inatsisartut trækker op til, at vintersolhvervet skal blive en hel fridag på bekostning af en anden mærkedag, der eventuelt kan fjernes. (Arkivfoto)

Det var en rørt Peter Olsen, der onsdag stod i Inatsisartutsalen og kunne se, at der var opbakning til hans forslag om gøre vintersolhvervsdagen til en halv fridag - i hvert fald i en eller anden form.

Hans forslag blev onsdag førstebehandlet i Inatsisartut, og flertallet undtagen Naleraq var enige i at gøre dagen til en halv fridag, hvor Siumut dog ønsker at tage skridtet videre og gøre dagen til en hel fridag.

Peter Olsens forslag skal nu på bordet hos Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget.

I udvalget skal man komme med en indstilling til, om dagen skal være en halv eller en hel fridag samt drøfte, om man skal bruge millioner kroner på en ny fridag, eller om der kan 'byttes' med en anden højtid eller fridag – og dermed finansierer den nye fridag på denne måde.

En vigtig mærkedag

Vintersolhvervsdagen markerer et vigtigt skifte i året, hvor vi går mod lysere tider og er et udtryk for en mærkedag med afsæt i vore egne traditioner. 

Peter Olsen (IA) talte varmt for sit forslag på talerstolen. Han oplyste, at Inatsisartut tidligere har vedtaget at gøre vintersolhvervsdagen til en mærkedag. En mærkedag blev her defineret på denne måde: 

- En mærkedag er en dag, hvor man fejrer årsdagen for en bestemt begivenhed eller søger at skabe opmærksomhed om et bestemt emne. Mærkedage spænder bredt i deres ophav og formål - fra personlige mærkedage til politiske, kommercielle eller religiøse mærkedage.

En mærkedag og en fridag er forskellige begreber

Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, Erik Jensen (S)  har skrevet i svarnotat, at mærkedag og en fridag er helt forskellige begreber.

-  I Grønland har vi ikke en praksis for politisk indførelse af fridage. Det betyder, at vi ikke laver lovgivning om, hvornår arbejdsmarkedet holder fri. I stedet har vi en lang og stærk tradition for, at arbejdsmarkedets parter selv regulerer, hvornår der kan holdes fri og dermed ofte, hvornår der er ret til særlig lønkompensation. Dette er et grundlæggende princip for vores overenskomstsystem. Således har befolkningen fri på folkekirkens helligdage, fordi det reguleres gennem overenskomsterne.

Under debatten gav flertallet i Inatsisartut udtryk for, at vintersolhvervet skal blive en hel fridag på bekostning af en anden mærkedag, der eventuelt kan fjernes.

Fagforeningerne bakker ikke op om en halv fridag

Naalakkersuisoq skriver i sit svar, at styrelsen har taget kontakt til de fem største fagforeninger i landet, og forespurgt til fagforeningernes vurdering af at gøre vintersolhvervsdagen til en halv fridag gennem lov. 

Holdningerne herfra har været meget påholdende og i et tilfælde er der udtrykt decideret modstand, skriver Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter:

-  Det kan måske undres, at fagforeningerne ikke bakker op om, at deres medlemmer får en halv fridag. Svaret herpå er, at såfremt Inatsisartut vedtager lovgivning om fridage, vil Inatsisartut reelt have taget noget af fagforeningernes forhandlingsret fra dem, da det er et forhold, der i dag skal vedtages ved forhandlingsbordet. En central politisk indførelse af en fridag tager således noget af overenskomsternes parters ret til at prioritere tid og løn for dem selv.

Bliver måske vedtaget til næste år

Peter Olsens forslag skal anden behandles igen den 7. maj i år. Hvis forslaget vedtages i en eller anden form skal Naalakkersuisut forventeligt fremlægge et decideret lovforslag til indførelse af fridagen under FM 2025.

Powered by Labrador CMS