Forkvinde i opråb:  Efterlyser flere penge til forskning

Grønlands Forskningsråd har netop uddelt penge til otte forskningsprojekter, men det reelle behov for finansiering af grønlandsk forskning er langt større, siger forkvinde.

Mitdlaraq Lennert er ny formand for Grønlands Forskningsråd.
Mitdlaraq Lennert er forkvinde for Grønlands Forskningsråd og efterlyser flere midler til grønlandsk forskning.

Otte forskningsprojekter er blevet udvalgt til at modtage støtte fra Grønlands Forskningsråd. Projekterne handler blandt andet om kortlægning af behandlingen af lungekræft, indlandsisens historiske afsmeltning i Nuup Kangerlua og dokumentation af loddens kulturhistoriske betydning.

Rådet får i øjeblikket 1,2 mio. kr. årligt fra finansloven, men forkvinde i rådet, Mitdlaraq Lennert, udtaler, at behovet for penge til grønlandsk forskning er langt større:

- Med en årlig bevilling på godt 1,2 millioner kroner afspejler puljen langtfra det reelle finansieringsbehov for grønlandsk forskning, siger Mitdlarak Lennert i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Ofte søger grønlandske forskere i stedet hen mod de større, internationale fonde. Mange gange lykkes det, men det sætter også væsentlige begrænsninger for forskernes muligheder for at opnå støtte.

Kun én mandlig ansøger

Mitdlaraq Lennert vurderer, at der er et uforløst potentiale i grønlandsk forskning:

- Samfundet har meget at vinde ved at investere i forskning, som på forskellig vis gør os klogere på vores samfund, natur og kultur, og kan være direkte kilde til erhvervsudvikling, udtaler hun.

Forskningsrådet oplyser, at man har modtaget i alt 12 ansøgninger ved årets ansøgningsfrist til Puljen til Forskningsfremme. 

Der var en stor overvægt af kvindelige ansøgere på 11, mens der var en enkelt mandlig ansøger. Alle 8 bevillinger blev givet til kvinder.

De udvalgte projekter:

· Aili Labansen, forsker ved Pinngortitaleriffik, som vil teste ‘machine learning’ som en mulighed for metodeuvikling i monitering af havfugle. Læs om hendes projekt her

· Aviaja Lyberth Hauptmann, adjunkt ved Ilisimatusarfik, som vil dokumentere den kulturhistoriske betydning af lodden (ammassaat) sammen med fotograf og biolog Carsten Egevang. Læs mere her

· Diana Krawczyk, forsker ved Pinngortitaleriffik, som vil kortlægge indlandsisens historiske afsmeltning i Nuup Kangerlua, og hvordan det har påvirket tidligere bosættelser af palæo-inuit. Projektet udføres i samarbejde med bl.a. Frederik Fuuja Larsen, museumsleder ved Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, og professor Marit-Solveig Seidenkrantz fra Århus Universitets Institut for Geoscience. Læs mere her

· Kirsty Langley, forsker ved Asiaq, som vil undersøge snepakken i Kangerluarsunnguaq (Kobbefjord), og hvordan forskellige dynamikker i snepakken påvirker vegetation, dyreliv og menneskelige aktiviteter. Læs mere her

· Marie Louis, postdoc ved Pinngortitaleriffik, som skal være med til at opbygge det videnskabelige grundlag for naturinstituttets rådgivning til forvaltningen af hvidnæsede og hvidsidede delfiner, der har gjort sit indtog i Grønland de seneste par år. Læs mere her

· Najaaraq Demant-Poort, ph.d.-studerende ved Ilisimatusarfik, som vil lave en spørgeskemaundersøgelse om social tillid og tillid til institutioner. Læs mere her

· Narissa Bax, postdoc ved Pinngortitaleriffik, som vil undersøge, i hvilket omfang makroalger er med til at lagre kulstof i havet. Læs mere her

· Umbreen Yousaf, overlæge ved Dronning Ingrids Hospital, som vil kortlægge de kliniske forløb for diagnosticering og behandling af lungekræft – en af de hyppigste kræftformer i Grønland. Læs mere her

Powered by Labrador CMS