Flere i behandling for afhængighed

801 borgere blev visiteret til behandling for rusmiddelafhængighed i 2023. Færre gennemfører dog behandlingen, lyder det fra Allorfik.

alkohol, øl
Alkohol er fortsat langt det hyppigste rusmiddelproblem, der søges behandling for.

Problemer med alkohol er fortsat den hyppigste årsag til, at borgere visiteres til behandling hos Allorfik, som varetager det nationale tilbud om behandling af afhængighed af alkohol, hash og pengespil.

Allorfik har netop udgivet sin årsrapport for aktiviteten i 2023, og her fremgår det, at Allorfik visterede 801 borgere til behandling. Flest 25-44-årige henvises og flere kvinder (57 %) end mænd (43 %), står der i årsrapporten.

Mange af de visiterede borgere har mere end et problem i forhold til alkohol, hash og pengespil. Allorfik opsummerer således:

• Alkohol fortsat langt det hyppigste rusmiddel- og spilproblem, der søges behandling for.
• Der er 36 % med et alkoholproblem, der også har et hashproblem
• Der er 79 % med et hashproblem, der også har et alkoholproblem
• Der er 21 % med et spilproblem, der også har et hashproblem.
• Der er 78 % af borgere med et spilproblem, der også har et alkoholproblem.

Bekymring over færre gennemførsler

I alt gennemførte 43 procent behandlingen, mens 40 procent afbrød, og 17 procent var fortsat i behandling. Allorfik konkluderer, at antallet af gennemførte behandlinger er faldet i forhold til 2022, og det vækker bekymring.

Allorfik vurderer, at den faldende gennemførsel 'synes at have sammenhæng med, at det er svært at få adresseret borgernes komplekse behov samtidigt i behandlingssystemet og i det sociale system.'

Halvdelen søger hjælp inden for fem år

Allorfik påpeger, at der løbende er skabt mulighed for behandling tæt på, hvor borgerne bor. 

I 2023 behandlede Allorfik således 87 procent af borgerne i deres hjemby. 

- Vi håber, at det på sigt kan sikre, at flere borgere vælger at søge behandling tidligere, siger leder af Allorfik, Efraim Olsen.

Det vurderes, at det i 2023 var halvdelen af borgere med et afhængighedsproblem, der søgte behandling indenfor 5 år efter problemet var opstået.

Powered by Labrador CMS