AFFALDSHÅNDTERING

60 tons affald skal brændes i døgnet

Det nye store forbrændingsanlæg i Nuuk er lige nu ved at blive justeret, men vil være klar igen om en uges tid, det oplyser ESANI´s direktør Frank Rasmussen. Om et år står der en tilsvarende forbrændingsanlæg i Sisimiut. 

Borgmestre og kommmunale repræsentanter besøgte Nuuks nye forbrændingsanlæg medio maj.
Direktør i ESANI, Frank Rasmussen informerer borgmestrene om status på planerne for den nye affaldshåndtering i landet.
Borgmester Ane Hansen (IA), Avaaraq Olsen (IA), Stine Egede (IA), direktør i ESANI, Frank Rasmussen samt Siverth K. Heilmann (A) på vegne af borgmester Malik Berthelsen er alle godt tilfredse med at affaldshåndteringsplanen nu er begyndt at fungere i praksis.
Når de to store forbrændingsanlæg er oppe og køre vil de hver især kunne brænde omkring 60 tons affald.

Affaldshåndtering har været et af landets helt store udfordringer. Der har i tidens løb været problemer med affaldsbortskaffelsen, hvilket har medført byggeri af ikke mindre end 6 store forbrændingsanlæg, som var placeret i byer og omkring 30 små forbrændingsanlæg spredt over bygderne. 

Men driften af disse forbrændingsanlæg var et kapitel for sig, da mange af disse anlæg aldrig kom i rigtig funktion.

Men nu skulle det gerne være, i hvert fald for de kommuner der har tilsluttet sig ESANI, Grønlands nationale affaldsselskab. Alle kommuner på nær Avannaata Kommunia er med i ESANI-samarbejdet.

Nuuk klar og Sisimiut klar om et år

Lige nu er forbrændingsanlægget i Nuuk ved at blive justeret og vil være klar til at brænde affald igen om en uges tid, det oplyser Frank Rasmussen, direktør i ESANI.

Medio maj bestod anlægget en testperiode på en måned. 

- Men vi har med et nyt anlæg at gøre, derfor vil der i opstartsfasen være behov for justeringer, forklarer han.

Anlægget i Nuuk modtager affald fra mange byer og bygder, og Frank Rasmussen oplyser, at man i testperioden allerede har brændt næsten 1400 tons affald indtil videre.

- Nuuk modtager foreløbigt affald fra resten af kysten, men når Sisimiut er klar til at modtage affald, vil Nuuk-forbrændingen udelukkende køre på affald fra Nuuk, mens Sisimiut skal modtage affald fra resten af kysten, når det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut er klar om et års tid, forklarer direktør Frank Rasmussen.

60 tons affald skal brændes i døgnet

De nye anlæg i Nuuk og Sisimiut er ens og kan fjernstyres, hvilket gør dem effektive og pålidelige. Anlægget i Sisimiut forventes at være klar til brug om et år. 

Hver især kan de to anlæg brænde cirka 60 tons affald i døgnet, hvilket er en klar forbedring sammenlignet med det gamle anlæg i Nuuk, der brændte omkring 38 tons affald dagligt.

ESANI A/S arbejder på at finde bæredygtige løsninger for al slags affald i Grønland. Udover de nye forbrændingsanlæg planlægger de at etablere spildolieanlæg i Qaqortoq og Maniitsoq, samt sikre afhentningsordninger i alle byer og bygder for at transportere brændbart affald effektivt.

Dette initiativ er et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid, hvor moderne teknologi hjælper med at beskytte Grønlands unikke miljø.

Powered by Labrador CMS