Slut med at betale kontant

Ny hvidvasklov betyder, at erhvervsdrivende maksimalt må modtage 15.000 kroner i kontanter for en vare eller ydelse

Trophy Hunting Greenland er et af de turistselskaber, der har indsendt et høringssvar. De mener, at kontantforbuddet er problematisk, fordi nogle betalingskort ikke altid virker, og at de også opkræver tillægsydelser i naturen, hvor der ikke er internetforbindelse.

Onsdag førstebehandlede Inatsisartut en opdatering af hvidvaskloven, der blev sat i kraft for Grønland i juni 2023. Opdateringen sikrer at den grønlandske lovgivning ajourføres i henhold til internationale standarder under hensyntagen til forholdene i landet. 

Med lovgivningen indføres regler, der skal styrke indsatsen mod hvidvask og en sikring mod finansiering af terrorisme blandt andet ved at forbyde indløsning af betalinger foretaget med anonyme forudbetalte kort fra tredjelande. Derudover bliver udbydere og udstedere af virtuel valuta også omfattet af hvidvaskloven.

ABONNENTER

Denne artikel er fra en af Mediehusets aviser. 

Fremover vil historier som denne kræve abonnement.

God læselyst, og god fornøjelse.

Bøder for lovovertrædelser

Loven medfører også at kontantforbuddet, der fastsætter grænser for, hvor store kontantbetalinger erhvervsdrivende må modtage, sættes ned fra 50.000 kroner til 15.000 kroner. 

Det betyder konkret, at det bliver forbudt for erhvervsdrivende at tage imod kontantbetaling på over 15.000 kroner. Hvis en turistoperatør for eksempel sælger en vare til 20.000 kroner, så må vedkommende kun modtage de 15.000 kroner i kontanter. Resten skal kunden overføre ved brug af for eksempel betalingskort eller bankoverførsel. Hvis kunden alene ønsker at foretage betalinger med kontanter, må den erhvervsdrivende nægte at gennemføre handlen, og der vil i sådanne tilfælde ikke være tale om misligholdelse af aftalen fra den erhvervsdrivendes side. 

Der kan uddeles store bøder i forbindelse med lovovertrædelser. Det følger nemlig af hvidvaskloven, at der for hver lovovertrædelse som udgangspunkt skal betales en bøde på 25 procent af det beløb over beløbsgrænsen, der er modtaget, dog mindst 10.000 kroner pr. overtrædelse. 

Om kontantforbuddet

Forbuddet gælder alle erhvervsdrivende. Forbuddet gælder ikke for privatpersoner. Forbuddet gælder både salg af genstande, tjenesteydelser og fast ejendom. 

Det er ligegyldigt, om betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne. Løbende ydelser, eksempelvis husleje, er som udgangspunkt ikke »forbundne«.

Kritik fra turistoperatør 

Forslaget var i høring frem til den 26. januar. Der kom 10 høringssvar, men ingen af dem har givet anledning til ændringer i beslutningsoplægget, oplyser departementet for finanser og skatter. 

Et af høringssvarene var fra turistoperatøren Trophy Hunting Greenland, der gjorde opmærksom på, at en nedsættelse af kontantforbuddet var problematisk, fordi nogle betalingskort ikke altid virker, og at det kan være forbundet med ekstra omkostninger at tage imod betaling via visse internationale betalingskort. Desuden skrev operatøren, at de også opkrævede betaling for tillægsydelser ude i naturen, hvor der ikke var internetforbindelse.

 Ændrede betalingsbetingelser 

Hertil har Naalakkersuisoq for finanser og skatter, Erik Jensen, svaret, at »en skærpelse af kontantforbuddet vil medføre, at nogle virksomheder må ændre på deres forretningsgange. Dette kan blandt andet indebære, at de må ændre betalingsbetingelserne for deres kunder.« Ifølge Erik Jensen synes de overordnende hensyn, som ligger bag de nye regler, at berettige, at nogle virksomheder må omlægge deres nuværende betalingsbetingelser. Lovforslaget var til 1. behandling den 10. april og skal efter planen 2. behandles den 30. april.

Powered by Labrador CMS