Kullorsuaq får større havn

Der er lagt flere midler til udbygning af havnefacilliteter i Kullorsuaq. Det forventes, at det nye havneanlæg kan komme i brug allerede i efteråret 2024.

I Kullorsuaq bliver havneanlægget udvidet for at udbedre udfordringer for arbejdet i området. Det nye havneanlæg forventes at komme i brug til efteråret.

Inatsisartuts finans- og skatteudvalg har den 19. marts godkendt Naalakkersuisuts anmodning om udmøntning af midler til udvygning af havnefaciliteter i Kullorsuaq.

Projektet skal sikre at det eksisterende havneanlæg udvides, mens anløbsbroen forhøjes med en halv meter. Projektet skal sikre bedre arbejdsforhold i området og sikre borgernes joller mod stormflod.

- Godshåndteringen på havnen i Kullorsuaq har længe været udfordret. De nuværende faciliteter på havnen udgør en sikkerhedsrisiko for havnens brugere, i særligt mørke og dårligt vejr.

- Dertil oplever beboerne, at der mangler læ ved kajanlægget under stormvejr. Herudover vil de længe kendte udfordringer med godshåndtering i havnen forbedres. Det er derfor glædeligt, at havneprojektet i Kullorsuaq nu kan igangsættes, siger Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Hans Peter Poulsen i en pressemeddelelse.

Ikke egnet til læmole

Naalakkersuisut oplyser, at det i forbindelse med projekteringen blevet undersøgt, om det er muligt at etablere en læmole af sten i forlængelse af den eksisterende kaj. Formålet med læmolen skulle være, at de fortøjede joller bliver beskyttet mod stormvejr.

- På baggrund af undersøgelser af havdybden kan det konstateres, at denne er for dyb til, at en læmole af sten kan etableres på den ønskede lokation, lyder det.

Derfor er det i stedet blevet besluttet, at den eksisterende anløbsbro bliver forhøjet med 0,5 meter, så dette kan beskytte joller mod stormvejr.

- Vedligeholdelsen af vores fælles infrastruktur er afgørende for livet i de mindre bosteder, samt for landets sammenhængskraft og udvikling. Projekter som dette har derfor en høj prioritet i Naalakkersuisut, siger Hans Peter Poulsen.

Det nye havneanlæg forventes at komme i brug i efteråret 2024.

Naalakkersuisut oplyser, at projekteringen er sket i samarbejde med havnens brugere og borgere i Kullorsuaq.

Powered by Labrador CMS