Eksport: Markant stigende mængder men faldende priser

Foreløbige tal viser en stigning i eksporten på 27 procent i løbet af årets første tre måneder. Mængderne er steget voldsomt, mens kilopriserne har været dalende på de vigtigste arter.

Det er især kogte pillede rejer fra de grønlandske rejefabrikker, der bliver eksporteret til Storbritannien.

En foreløbig opgørelse fra Grønlands Statistik viser en markant frem i værdien af fiskeeksporten.

Fra januar til marts blev der således eksporteret fiskeprodukter for 1.148 mio. kr. Tallet rummer de vigtigste arter som er rejer, torsk, hellefisk, krabber og stenbiderrogn.

Beløbet er hele 247 mio. kr., svarende til 27,4 procent, højere end samme periode sidste år, og som det fremgår af nedenstående tabel, er det med længder den bedste start  på et år i seks år.

Statistikkontoret understreger, at der er tale om foreløbige tal, og at de derfor skal tolkes med varsomhed.

Stigende mængder - faldende priser

Ifølge opgørelsen er det især mængderne der er steget betydeligt, men priserne er faldet. 

Eksempelvis er mængden af eksporterede rejer steget med 16,3 procent, men priserne faldt med 1,2 pct.

Det samme billede ses hos hellefisk, hvor mængderne er steget med hele 63 procent, men kiloprisen er faldet med 10,7 procent.

Grønlands Statistik opgør det således for de forskellige arter:

Rejer: Eksportværdien af rejer er i januar-marts 2024 steget med 14,9 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 83 mio. kr. mængderne steg med 16,3 pct. og priserne faldt med 1,2 pct.

Hellefisk: Eksportværdien af hellefisk er steget med 46,0 pct. mængderne er steget med 63,5 pct. og kiloprisen er faldet med 10,7 pct.

Torsk: Eksportværdien af torsk er samlet set steget med 61,6 pct. mængderne er steget med 72,0 pct. og kiloprisen er faldet med 6,0 pct.

Krabber: Eksportværdien af krabber er faldet med 24,1 pct. mængderne er faldet med 2,2 pct. og kiloprisen er faldet med 22,4 pct.

Powered by Labrador CMS