Dyk i Halibut Greenlands årsresultat

Halibut Greenland fik mere end halveret sit driftsresultat i 2023 i forhold til året før og endte med et årsresultat på 11,2 millioner kroner - cirka otte millioner kroner dårligere end i 2022.

Halibut Greenland formåede i 2023 at få plus på bundlinjen trods faldende afsætningspriser på forskellige fiskeprodukter

Ledelsen i Halibut Greenland anser årsresultatet for 2023 for “mindre tilfredsstillende”. Et ønske om en større forædlingsgrad og dermed højere priser blev ikke opfyldt i 2023, lyder forklaringen på det forringede resultat.

Fiskeriselskabet har fokus på indhandling og produktion af hellefisk, torsk, havkat, rødfisk og stenbiderrogn. Trods et større opkøb af råvarer formåede man ikke at leve op til 2022-resultatet, hvilket skyldtes et fald i afsætningspriserne, som også har påvirket de store spillere i branchen, Royal Greenland og Polar Seafood.

Årets forventning

Forventningen til indeværende års resultat er et overskud på mellem 10 og 11,5 millioner kroner, da selskabet fortsat har en forventning om gode råvareleverencer. Og så har ledelsen fortsat et fokus på at øge forædlingsgraden for hellefisk og torsk, der opkøbes, fremgår det af årsrapporten.

Selskabets samlede gældsforpligtelser er vokset og ligger nu på 28 millioner kroner, hvor de kortfristede udgør 16,4 millioner kroner og de langfristede 11,6 millioner kroner. Egenkapitalen udgør 57,8 millioner kroner.

Datterselskab opløst

I løbet af 2023 opløste man datterselskabet Uummannaq Seafood A/S ved frivillig likvidation.

- Halibut Greenland ApS har i de senere år hensat løbende til at imødekomme dækning af tabet hos Uummannaq Seafood A/S. I forbindelse med den frivillige likvidation af Uummannaq Seafood A/S, eftergav de primære kreditorer gælden. Dette har resulteret i, at Halibut Greenland ApS har tilbageført deres tidligere garantihensættelse på 2.916.000 kroner til dækning af tabet i Uummannaq Seafood A/S, fremgår det af en note i regnskabet.

Årsrapporten blev godkendt på selskabets generalforsamling den 8. maj.

Powered by Labrador CMS