Chefanklager:

- Vi forventer, at bedrageritiltalt møder op i retten

Selv om den tidligere regnskabschef I KNI A/S er under personlig konkursbehandling og derfor må formodes at være udfordret økonomisk, forventer Grønlands Politi, at han tager turen fra København for at møde op i Kredsretten i Sisimiut fredag den 10. maj, hvor straffesagen mod ham indledes.

Den tidligere regnskabschef i KNI A/S, der står tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk, har ikke fået inddraget sit pas, ligesom han på intet tidspunkt har været tilbageholdt i sagen, der startede, da han tilbage i maj 2021 blev bortvist fra det selvstyreejede selskab.

- Det er helt generelt ikke muligt for politiet at sikre, at de tiltalte dukker op til hovedforhandlinger i kriminalsager, medmindre der er tale om tilbageholdte, hvor politiet har ansvaret for at transportere dem, udtaler chefanklager hos Grønlands Politi Mariam Khalil til Sermitsiaq og tilføjer:

- I den konkrete sag er det imidlertid den mødende anklagers klare forventning, at tiltalte giver møde den 10. maj 2024 ved Kredsretten i Sisimiut. Vedrørende tiltaltes transport og ophold i Sisimiut har Grønlands Politi ikke bestilt rejse eller ophold for tiltalte.

Hvis den tiltalte ikke har mulighed for selv at betale for flybillet og opholdet i Sisimiut, mens retssagen pågår, så har han muligheden for at henvende sig til domstolene, der kan vælge at betale eventuelle rejseudgifter.

Det er ikke lykkedes for Sermitsiaq at få kontakt til den tiltalte, der i dag bor på en cc-adresse i København. Han blev ved en civilretlig sag, anlagt af KNI A/S, dømt i Østre Landsret til at tilbagebetale 5,4 millioner kroner.

Kriminalsagen er ganske alvorlig, idet anklagemyndigheden kræver manden anstaltsanbragt i fire år.

Igennem sit arbejde ved KNI A/S finder anklagemyndigheden det bevist, at regnskabschefen forud for den 1. april 2017 og frem til den 1. maj 2021 vildledte lønafdelingen i KNI, ”så tiltalte skulle oprettes i lønsystemet og fremadrettet have udbetalt sin løn gennem lønsystemet, uagtet at der ikke var indgået en aftale herom”, står der i anklageskriftet vedrørende bedrageriforholdet.

Det oplyses yderligere, at han herved ”uberettiget fik udbetalt ikke under 3,3 millioner kroner, ligesom KNI A/S led et formuetab på ikke under 5,8 millioner kroner”.

Desuden står han tiltalt for at forfalske underskrifter, ændre fakturabeløb efter godkendelse og oprette fiktive mails, hvor det fremstod som om, at diverse fakturaer til udbetaling var godkendt højere oppe i systemet.

Forholdene om dokumentfalsk drejer sig om 28 forhold, begået helt tilbage fra den 31. august 2014 og frem til den 28. februar 2021, fremgår det af anklageskriftet, som noterer, at ”alt sammen med henblik på at skaffe sig eller andre uberettiget vinding,S og hvorved tiltalte uberettiget fik overført ikke under 2,1 millioner kroner til sine konti”.

Chefanklager Mariam Khalil oplyser, at sagen “har haft en størrelse og et omfang, der er større end størstedelen af de øvrige bedragerisager, som Grønlands Politi behandler”.

- Når det er sagt, tager Grønlands Politi imidlertid alle anmeldelser om bedrageri lige alvorligt, uagtet hvor stor eller lille en efterforskning, der vurderes nødvendig, for at belyse sagen på tilstrækkelig vis, understreger chefanklageren, der afviser, at Grønlands Politi har fået bistand fra SØIK i Danmark, der er en specialiseret enhed vedrørende økonomisk kriminalitet.

Retssagen indledes den 10. maj og med retsmøder fra den 13. til 16. maj. 

Powered by Labrador CMS