Universitets-ansatte bag hård kritik af bestyrelsen

Ansatte på Ilisimatusarfik retter en skarp kritik imod bestyrelsen, som de mener står bag en frygtstyrende kultur, hvor man detailstyrer og står bag en ukonstruktiv rå omgangstone. Bestyrelse kan ikke genkende kritikken.

Et ukendt antal ansatte på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har følt sig nødsaget til at skrive et såkaldt bekymringsbrev til uddannelsesdepartementet, fordi man er vidne til uro mellem den øverste ledelse og bestyrelsen.

Via en aktindsigt er det lykkedes Sermitsiaq.AG at få indsigt i bekymringsbrevet, som er et nødråb til departementet om at tage action over for bestyrelsens ageren.

Utrygge

Forholdene på universitetet er øjensynligt så giftigt, at de ansatte ikke tør sætte deres navne på bekymringsbrevet, og de forklarer det således:

- Situationen er nu så tilspidset på Ilisimatusarfik, at vi ikke er trygge ved at sætte vores underskrifter på denne bekymringsskrivelse.

Indledningsvist skriver de ansatte, at de igennem de seneste år har været vidne til uro mellem den øverste ledelse og bestyrelsen.

- Det har ført til opsigelser på ledende poster i form af regnskabschefen og senest vores universitetsdirektør. Til medarbejderne berettes der om en bestyrelse, som detailstyre udover deres bemyndigelse og om en ukonstruktiv rå omgangstone under møderne fra bestyrelsen til ansatte, fremgår det af brevet.

De påpeger, at det nu forlyder, at Ilisimatusarfiks rektor “har måttet trække sig fra et bestyrelsesmøde”.

Mentale sundhed udfordret

- Vi er særdeles bekymrede for, hvordan bestyrelsens håndtering af dens rolle på Ilisimatusarfik får alvorlige konsekvenser for den mentale sundhed på det øverste ledelsesniveau, skriver de ansatte, som fastslår, at resultatet er “en handlingslammet ledelse, som udviser usikkerhed om beslutningskompetencerne”.

Medarbejderne frygter, at det vil gå ud over universitetets udvikling, “hvis bestyrelsen uhindret får lov at fortsætte med den nuværende facon”.

Hvornår afsættes et bestyrelsesmedlem?

I brevet henviser man til, hvornår man i Selvstyret har tænkt sig at tage paragraf 10 stk. 3 i kraft, som handler om, at “Naalakkersuisut kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar, eller på anden vis har gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet”.

De opfordrer uddannelsesdepartementet til at gå ind i sagen.

-Så vi kan få skabt visioner og fremsynethed igen, som de formulerer det i brevet, der er dateret den 4. marts 2024.

Bestyrelse genkender ikke kritikS

Sermitsiaq har forelagt bestyrelsesformand Suzanne Møller kritikken. I et skriftligt svar skriver hun, at bestyrelsen ikke kan genkende det billede, der tegnes:

- Den samlede bestyrelse kan ikke genkende de frembragte forhold i bekymringsbrevet. For at understøtte dette, er der offentlig tilgængelige mødereferater fra alle bestyrelsesmøder, skriver Suzanne Møller.

Ifølge formanden har bestyrelsen fremsendt en tilbagemelding til departementet samt holdt et møde med departementet som følge af bekymringsbrevet.

Ifølge universitetets hjemmeside består bestyrelsen (eksterne medlemmer) i dag af:

Powered by Labrador CMS