Tilioq-konference for at fremhæve universelt design

Tilioq har arrangeret deres årlige konference, "Greenland Leaving No One Behind," der fandt sted den 6. og 7. juni i Taseralik i Sisimiut med efterfølgende seminarer den 8. og 9. juni. Konferencen samlede en bred vifte af deltagere og satte fokus på universelt design - et koncept der sigter mod at skabe samfund, systemer og produkter, der tilgodeser menneskers behov, inklusive personer med handicap.

Tilioq har netop afholdt sin årlige konference under titlen "Greenland Leaving No One Behind" i Sisimiut den 6. og 7. juni, efterfulgt med et seminar den 8. og 9. juni.

Konferencens fokus var på universelt design, et koncept der sigter mod at skabe samfund, systemer og produkter, der tilgodeser alle menneskers behov, inklusive personer med handicap.

Bredt deltagelse

Arrangementet samlede en bred vifte af deltagere, herunder politikere, medlemmer af handicapforeninger, fagfolk, samt kommunale medarbejdere, uddannelsesfolk, erhvervsaktører og mange flere.

- Fordi vi alle er forskellige, siger Anne Hynne Nielsen til Sermitsiaq.

Bagtæppet for konferencen er, at mennesker med handicap i Grønland har meget svært ved at finde støtte og skabe en meningsfyldt tilværelse. Især blev den ineffektive sagsbehandling og mangel på jobstøtte ordninger til mennesker med handicap fremhævet som væsentlige barriere for personer med handicap.

- Årets konference fremhævede vigtigheden af universelt design, innovative løsninger og Grønlands egne løsninger, samt hvordan dette kan anvendes til at forbedre tilgængelighed og inklusion i samfundet, siger handicaptalsmanden, Anja Hynne Nielsen og fortsætter:

- Det var opløftende at se så mange aktive deltagere, der bidrog med deres historier, ekspertise og løsninger. Vi er optimistiske omkring fremtidige muligheder og forventer, at offentlige og lokale myndigheder vil arbejde tæt sammen med Tilioq, handicapforeninger, personer med handicap og den private sektor for at skabe varige og helhedsorienterede forandringer.

Pilotprojekter 

Konferencen understregede også behovet for at starte konkrete forsøg og pilotprojekter inden for læring, digitale løsninger, hjemmetræning og handicap venlig turisme.

- Der blev også fremsat forslag om fast økonomisk støtte til handicapforeningerne i Grønland, så de kan deltage i løsninger og varetage vigtige støttefunktioner, slutter Anja Hynne Nielsen.

Powered by Labrador CMS