Søger nye løsninger på alkoholproblemer

- Et stærkt folk i et trygt samfund, hvor ingen børn eller voksne skades af alkohol, udtaler naalakkersuisoq for sundhed. For at finde fælles løsninger på alkoholproblemer har Departementet for Sundhed indgået et samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland og WHO/Europe.

Skadelig brug af alkohol er et komplekst problem, som påvirker alle sektorer og alle dele af samfundet. Derfor vil Naalakkersuisut finde fælles løsninger for at forebygge skader på børn og voksne i fremtiden.

Arbejdet med at udvikle anbefalinger til en evidensbaseret alkoholpolitik er allerede blevet skudt i gang med en online opstartsworkshop den 14.-16. maj. 

Her deltog Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain, medlemmer af den tværdepartementale styregruppe, det rådgivende udvalg og den tværfaglige arbejdsgruppe, som skal stå for det videre arbejde med at udvikle anbefalingerne.

- Det er meget vigtigt, at arbejdet med anbefalinger til en fremtidig alkoholpolitik sker i et bredt samarbejde, og at anbefalingerne bygger på den bedst tilgængelige viden. 

- Skadelig brug af alkohol er et komplekst problem, som påvirker alle sektorer og alle dele af samfundet. Derfor er det nødvendigt, at vi arbejder sammen om at finde fælles løsninger, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain i en pressemeddelelse.

Et stærkt folk i et trygt samfund

Grønland skal være et land, hvor et stærkt folk lever i trygt samfund uden alkoholproblemer. For at opnå målet, skal man først lave en langsigtet og effektiv alkoholpolitik:

- Målet er, at anbefalingerne bliver fundamentet for vedtagelsen af en visionær, langsigtet og effektiv national alkoholpolitik. Det er mit store håb, at vi som land kan samles om en fælles vision for fremtiden: Et stærkt folk i et trygt samfund, hvor ingen børn eller voksne skades af alkohol, siger Agathe Fontain.

Anbefalinger skal fremlægges

Det er Inatsisartut, som har pålagt Naalakkersuisut at fremlægge anbefalinger til en flerårig evidensbaseret alkoholpolitik senest ved forårssamlingen 2025. 

Anbefalinger skal sikre, at børn ikke vokser op i alkoholmiljøet:

-  Anbefalingerne skal især have fokus på tiltag, der kan sikre, at børn ikke vokser op i en familie med rusmiddelproblemer, og på tiltag, som kan medvirke til at bryde den sociale arv. Anbefalingerne skal desuden bygge på WHOs anbefalinger til en evidensbaseret alkoholpolitik samt relevante erfaringer og evidens fra Grønland og andre arktiske regioner.

Udviklingen af anbefalinger sker i et bredt samarbejde med andre departementer og sektorer, og målet er at sikre inddragelse af alle relevante aktører, herunder særligt borgere og kommuner.

Powered by Labrador CMS