Sisa pension aalisarnermut aningaasaliinissamut soqutiginnippoq

Sisa Pension aalisarnermik ingerlatseqatigiiffinnit marlunnit, aalisarnerminnut aningaasaliisussanik kissaateqartunik saaffigineqareerpoq, piffissalli pisassaqarfiup sivisussusaata isumannaatsuuneranik paasisaqarnissaq pisariaqartinneqartoq, pisortaq oqarpoq

SISA pensionip nunatsinni aalisarnermut aningaasaliinissaq soqutigaa, aningaasaliissutinulli atugassarititat qulaajaavigineqarnissaannut pisariaqartitsisoqarpoq. –Piffissaq pisassiissuteqarfiusup isumannaatsuuneranik apeqqut isumaliutigisariaqarparput, Sisa Pensionimi pisortaq Søren Schock Petersen oqarpoq.

Aalisarnermut inatsisip nutaap soraarnerussutisiassanik katersiviup Sisa Pensionip aalisarnermi aningaasaliisinnaaneranik periarfissaq ammaappaa.

- Aalisarnermut aningaasaliinissaq soqutigaarput, Søren Schock Petersen, Sisa Pensionimi pisortaq oqarpoq.

Soraarnerussutisiassanik katersiviup maanna atugassarititaasut qimerloortussanngorpai, aalisarnermullu aningaasaliitinnatik aarlerinaatinut naliliinernik suliaqassapput, taamaaliornermi aningaasaliinermut atasumik aarlerinaat aningaasaliissutigisaminnillu iluanaarutissatut ilimagineqartut misissortussanngorpaat.

- Aalisarnermut inatsit akuerineqartoq tunuliaqutaralugu aarlerinaammik naliliinermik suliaqassaagut, aningaasaliinissarpullu sioqqullugu atugassarititaasut qulaajarlutigit, Søren Schock Petersen oqarpoq.

Aalisartitseqatigiiffeqarpoq Sisa Pensionimik aalisarnerminnut aningaasaliisitsinissamik soqutiginnittunik saaffigineqareertoq, pisortaq oqaluttuarpoq.

-Marlussunnik saaffigineqareerpugut, maannakkuugallartorli annertunerusumik oqaaseqarsinnaanngilanga, Søren Schock Petersen, soraarnerussutisianik katersivittut ingerlatseqatigiiffimmi maanna aalisarnermut aningaasaliinissaq ilumut isumassarsiatsialaanersoq nalilersuisoqassasoq nassuiaavoq.

Pisassat qularnaveeqqutigisinnaanerannik qulaajaanissamik pisariaqartitsineq

Sisa Pension aalisarnermut aningaasaliissappat, soraarnerussutisiassanik katersiviup ukiuni qulini raajarniarnermut qaleralinniarnermullu pisassiiffiusoq kiisalu saattuarniarnermi ukiuni tallimani pisassiiffiusoq aarlerinaatinik naliliinerminni allatut ajornartumik eqqumaffigisariaqarpaa.

 Soraarnerussutisiassanik katersivik aalisarnermut inatsimmik tusarniaanermut atatillugu pisassiissutinut eqqartorneqartunut piffissaliussat marloriaatinngortinneqarnissaat siunnersuutigisimagaluarpaa.

- Taamaattoqanngilarli, Søren Schock Petersen, soraarnerussutisiassanik katersiviup ukiuni qulini pisassiisarnermi aalisarnermut aningaasaliisinnaanermut aaqqiissuteqarnissamik upperinnittoq oqarpoq.

- Tamanna aporfiuinngilaq, aaqqiissutinillu nassaartoqarsinnaasoq isumaqarpunga, tamatumali uatsinnut aarlerinaat annertunerulersippaa. Aalisartitseqatigiiffimmut niuernissamik suliaqarnissamut piffissakinnerusumut aningaasaleeratarsinnaavugut, taamaaliornitsinnilu piffissaq aningaasaliiffik uatsinnut sivikinnerussaaq. 

-Taava ukiut qulit pisassaqarfiunngitsut ingerlassapput, pissutsillu ajornerpaaffiini aalisartitseqatigiiffeqarsinnaavugut pisassaqanngitsumik, Søren Schock Petersen oqarpoq, aningaasaliissutinullu isumannaatsuutitsinissamik pisariaqartitsineq erseqqissaatigalugu.

Aki isumaqatigiissutaasoq

    -Piffissap pisassiiffiusup isumannaatsuuneranik apeqqut tamaat isumaliutigissavarput. Pisassanut aningaasaliisinnaanermut neriorsuuteqartoqarsinnaanera paasiniassavarput, taamaalilluta suli aningaasaliinitsinnut qularnaveeqquteqarsinnaaqqulluta, Søren Schock Petersen oqarpoq, aalisarnermut inatsisissap suliarineqarneranut atatillugu Inatsisartuni ataatsimiititaliamik isumasioqateqarnermi soraarnerussutisiassanik katersiviit pisassanut aningaasaliisinnaaqqullugit, pisassiissutinik qularnaveeqqusiisinnaanermik aperisoqartoq nassuiaatigalugu.

Sisa Pension aalisarnermut inatsimmut tusarniaanermut akissutiminni raajarniarnermi qaleralinniarnermilu piffissap pisassiiffiusup ukiunik qulinik sivisussusillip kiisalu saattuarniarnermi ukiut tallimanik sivisussusillip, ukiumi siullermi iluanaarutissatut piumasaqaatip qaffasissinnaaneranik kinguneqarnissaa erseqqissaatigaat, taamaalillunilu SISA pensionip illuatungiminik akip suup aningaasaliissutaasinnaaneranik isumaqatigiissuteqarnissamut siuarsaasuunnginnissaanik kinguneqassalluni.

55-200 milliuunit

    Sisa Pension 43.000-t missaannik ilaasortaqartup manna tikillugu ilaasortamik sipaagaat nunarsuarmi aktianut aningaasaliissutigisarpai, annikitsuaqqallu Kalaallit Nunaanni Nalik kiisalu EIFO Danmarkimiittoq suleqatigalugit aningaasaliissutigisarlugit.

    -Kalaallit Nunaanni aningaasaqarneq annertoorsuunngilaq, taamaammallu Kalaallit Nunaanni aningaasaliissutigut killeqarput. Aatsitassarsiorfinnut takornariartitsinermullu aningaasaliivugut, aammali suliffeqarfinni sanaartortitsisuni. Aningaasaliissutigut amerlanerpaat nunarsuup sinneraniipput, Søren Schock Petersen oqarpoq.

Manna tikillugu Sisa Pension nunatsinni aalisarnermi aningaasaliisinnaa-simanngilaq, tamatumanilu aalisarnermi sumi najugaqarnermut piumasaqaateqarneq patsisaavoq, ilaasortalli ilaat Sisa Pensionimik piginnittut Kalaallit Nunaanni najugaqanngimmata, manna tikillugu ingerlatseqatigiiffik kalaallit suliffeqarfiatut isigineqanngilaq, naak nunatsinni soraarnerussutisiaqalernissamut katersiviugaluartoq.

Sisap ilaasortat katersaasa 1 procentiat suliffeqarfimmut ataatsimut aningaasaliissutigisinnaavai.

-Kisitsisinngorlugu taanna 55 milliuuninik naleqarpoq. 55-200 milliuunit suliniutinut assigiinngitsunut pingasunut sisamanulluunniit aningaasaliissutigisinnaavagut. 

-Suliniutinik assigiittorujussuarnik sisamanik peqarutta, suliniullu ataaseq ilungersunartorsiorpat, taava suliniutit allat pingasut aamma ingerlanerliornissaannut aarlerinaateqarpoq. Tamanna suliniutinut amerlanerusunut aningaasaleerusussutsitsinnut killiliissaaq. 

-Suliniutinilli assigiinngitsorujussuarnik sisamanik peqarutta, taava aarlerinaammik siaruaaneq tassaneeriissaaq, taamaalillutalu suliniutinut amerlanerusunut aningaasaliisinnaassaagut, Søren Schock Petersen oqarpoq.

2024-p naanerani paasinarsisoqarnissaq ilimagaa

Aningaasaliinermi isumannaatsuuneq 2024-p naanerani paasinarsissasoq pisortap ilimagaa, tamatumalu soraarnerussutisiassanik katersiviup aalisarnermut aningaasaliinissamut pilersaarutinik sukumiinerusumik oqaaseqarsinnaalernissaanik nassataqassasoq.

- aningaasaliinissamut ersarissumik oqaaseqarnissaq 2024-p naanerani  paasinarsinissaa neriutigaara, tassanilu kikkunnut aningaassaliinitsinnik oqarsinnaanngornissara takorloorpara.

Powered by Labrador CMS