Politisk enighed om hårdere narkodomme

Med åbningen af nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat og udsigten til langt flere tilrejsende frygter lovudvalget under Inatsisartut, at narkosmuglingen vil øges. Det er baggrunden for, at der politisk er enighed om at skærpe foranstaltningerne over for narkosmuglere og -sælgere samt dets bagmænd.

En narkohund ses her på arbejde.

Efter knap et års ventetid er Lovudvalget endelig klar med en betænkning, der støtter Aqqalu C. Jerimiassens forslag om, at Naalakkersuisut skal rette henvendelse til staten om at få skærpet foranstaltninger mod smugling og salg af hårde euforiserende stoffer.

- Udvalget konstaterer, at samfundet i årtier har været plaget af et udbredt hashmisbrug, der har medført mange personlige og sociale tragedier. Hertil kommer, at mængden af beslaglagt hash er jævnt hen stigende, hvilket kan indikere, at forbruget fortsat vokser. Grønland har dog hidtil i det væsentlige været forskånet for hårde euforiserende stoffer, står der i betænkningen.

Rettidig omhu

Udvalget mener, at det er udtryk for rettidig omhu, “når nærværende forslag lægger op til at skærpe foranstaltningerne”.

- Endvidere er det væsentligt for udvalget tydeligt at tilkendegive, at de her omhandlede skærpelser af foranstaltningerne i givet fald skal gennemføres med respekt for den grønlandske kriminalrets grundprincipper, herunder ønsket om resocialisering af kriminelle, fremgår det.

Naalakkersuisut skriver i et svarnotat til betænkningen følgende:

Vi har nultolerance

- Da Inatsisartutlov om euforiserende stoffer er helt ny, er forslaget en kærkommen anledning for Naalakkersuisut til at rette henvendelse til rigsmyndighederne og gøre opmærksom på, at vi i vort land har en nultolerance overfor narkotiske stoffer, og at vi ønsker, at der skal slås hårdt ned i disse sager, navnlig overfor bagmændene.

Atassut-formandens forslag blev førstebehandlet den 16. maj 2023, og det er nu planen, at beslutningsforslaget skal andenbehandles den 13. maj i år.

Powered by Labrador CMS