Ny våbenlov på vej med aldersgrænse og krav til opbevaring

Justitsministeriet i Danmark har sendt en ny våbenlov for Grønland i høring. Forslaget rummer en række stramninger.

Et forslag til en ny våbenlov skal blandt andet gøre op med lemfældig opbevaring af skydevåden samt indføre en aldersgrænse på 15 år for at bære, anvende eller købe et skydevåben.

Der er tale om den største opdatering af våbenloven for Grønland i 32 år.

Det fremgår af forslaget, som Justitsministeriet i Danmark har sendt i høring. Det er Justitsministeriet, der står for opdateringen af loven, da det er dansk ansvarsområde.

Udfordringer med lemfældig opbevaring

I forslagets bemærkninger understreges det, at ændringerne af våbenloven sker i et tæt samarbejde og efter ønske fra Naalakkersuisut samt i respekt for den grønlandske jagt- og fangerkultur.

Stramninger af våbenloven har været et ønske fra flere politikere og været debatteret i årevis. Den foreslåede ændring skal øge trygheden.

I materialet til lovforslaget fremgår det, at Grønlands Politi har oplyst, at der er en række udfordringer forbundet med, at skydevåben opbevares lemfældigt, og det er en del af baggrunden for forslaget:

- Der har været en række vådeskudsulykker i Grønland, der involverer både børn, unge og voksne. Ofte sker vådeskudsulykkerne, fordi ejerne af skydevåbnene ikke sikrer sig, at våbnene er opbevaret utilgængeligt for uvedkommende, ligesom funktionsdygtige våben opbevares sammen med ammunition.

Ledsagerordning for børn under 15

- Derved opstår der risiko for, at navnlig børn i forbindelse med leg enten i private hjem eller på havnene kan finde våbnene, står der i forslaget, hvor det også nævnes at skydevåben er blevet brugt ved selvmord og selvmordsforsøg.

Som nævnt foreslås en aldersgrænse på 15 år, men i respekt for jagtkulturen foreslås samtidig en såkaldt ledsagerordning, så børn, der ikke er fyldt 15 år men som har jagtbevis, kan bære og anvende skydevåben og ammunition, hvis barnet er i umiddelbar nærhed af en voksen ledsager, som ligeledes er i besiddelse af et gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis.

Ifølge jagtloven kan børn søge jagtbevis fra de er 12 år.

Udover aldersgrænsen indføres der regler om opbevaring af våben og genstande m.v., som er omfattet af loven:

- Det  for at vanskeliggøre brugen af skydevåben i affekt eller kådhed, herunder at nedbringe vådeskudsulykker samt drab og selvmord og forsøg herpå, står lovforslagets bemærkninger.

Ikke krav om typegodkendte våbenskabe

Der indføres dog ikke krav om decideret godkendte våbenskabe, der kendes fra Danmark, men der foreslås krav om, at skydevåben opbevares på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. 

- Det indebærer, at alle typer af våben skal opbevares adskilt fra ammunition, f.eks. ved, at ammunitionen opbevares i en skuffe eller et aflukke adskilt fra skydevåbnet. Det indebærer desuden, at våbnet ikke frit må kunne borttages og anvendes uden ejerens/ejernes medvirken, står der i forslaget.

Konkret nævnes det, at våbnet eller bundstykket f.eks. låses inde i et almindeligt solidt skab eller skuffe, våbnet kan påmonteres en aftrækkerlås eller våbnet kan lænkes til fast inventar

Powered by Labrador CMS