Ny struktur: Styrelse nedlægges

Medarbejderne og hovedparten af Styrelsen for Sundheds nuværende opgaver flyttes til Sundhedsvæsenet, oplyser naalakkersuisoq for sundhed.

Agathe Fontain (IA) medlem af Naalakkersuisut for sundhed fortæller, at Naalakkersuisut gennemfører en strukturændring som følge af sundhedsforliget, der blev indgået sidste år samt anbefalinger fra Sundhedskommissionen.

Efter anbefaling fra Sundhedskommissionen og i tråd med sundhedsforliget, der blev indgået i 2023, har Naalakkersuisut taget skridt til at skabe en mere tydelig struktur med en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem tre hovedenheder inden for sundhed; Departementet for Sundhed, Sundhedsvæsenet og Landslægeembedet.

Strukturændringen betyder konkret, at Styrelsen for Sundhed nedlægges og Allorfik, der arbejder med afhængighedsproblematikker, lægges ind under Sundhedsvæsenet, dog som et selvstændigt område med egen bevilling.

Ændringerne skal træde i kraft senest 1. januar 2025, oplyser naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain (IA), i en pressemeddelelse:

- Ved at gøre Allorfik til en del af sundhedsvæsenet, håber vi at opnå et endnu tættere forebyggende samarbejde omkring rusmidlers indflydelse på graviditet og børns trivsel, hvor målet er at styrke den tidlige indsats. 

- Vi ønsker også at styrke samarbejdet omkring borgere, der både har en psykisk lidelse og har problemer med rusmidler, udtaler Agathe Fontain.

Ledelser udvides

Samtidig med forenklingen af strukturen sker der også en udvidelse af ledelsen i i Sundhedsvæsenet:

- Dette skal ske ved, at Ledelsen af Sundhedsvæsenets udvides med en økonomidirektør og en ekstra chefsygeplejerske. Udvidelsen af ledelsen skal bidrage til at forbedre økonomistyringen og driften af både Dronning Ingrids Hospital og sundhedsregionerne, forklarer Agathe Fontain, der henviser til, at det er et tiltag, man blev enige om i forbindelse med indgåelse af koalitionsaftalen i 2022.

Derudover er det planen at udvide den lægefaglige kompetence i Landslægeembedet og økonomi- og jurafunktionen i Departementet for Sundhed, lyder det fra naalakkersuisoq.

Powered by Labrador CMS