HØRING

Ny lov skal effektivisere inddrivelse af gæld

Naalakkersuisut tager endnu et skridt mod omfanget af gæld til det offentlige med et nyt lovforslag. Forslaget indeholder flere initiativer, der skal give skatteforvaltningen bedre og mere effektive redskaber til at inddrive gæld.

Et nyt lovforslag, der er sendt i høring, indeholder flere elementer, som gør op med ressourcetunge arbejdsgange i forbindelse med inddrivelse af gæld til det offentlige.

- I dag skal inddrivelsen af mange af de fordringer, som skatteforvaltningen modtager, foretages med bistand fra kredsretterne. Dette involverer ressourcetunge manuelle arbejdsgange for skatteforvaltningen, ligesom det trækker på kredsretternes begrænsede ressourcer. Herudover er der, for landskassen, direkte omkostninger forbundet hermed i form af retsafgifter for hvert sagsanlæg, fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, som Finans- og Skattedepartementet har udformet.

Naalakkersuisut mener, at den foreslåede effektivisering vil være en retssikkerhedsmæssig forbedring, idet der på denne måde vil ske en hurtigere sagsbehandling i flere sager, end der gør i dag.

Fokus har især været at understøtte en større grad af automatisering og digitalisering.

Indtrædelsesret udvides

- I forlængelse af effektiviseringsbestræbelserne foreslås det at udvide indtrædelsesretten, der gør det muligt at inddrive fordringer i en mere automatiseret proces end i dag. Det er i dag i mange sager nødvendigt at inddrive fordringer via ressourcetunge manuelle arbejdsgange. Indtræden er et værktøj, som skatteforvaltningen benytter med gode resultater, når der årligt udbetales overskydende skatter. Det foreslås, at dette værktøj udvides til også at omfatte det offentliges betalinger af fakturaer. På denne måde gøres det muligt at automatisere en større del af skatteforvaltningens inddrivelsesarbejde, lyder det i bemærkningerne.

Naalakkersuisut foreslår, at man får bemyndigelse til at undtage fra et underskriftskrav på inddrivelsesområdet for at sikre en større grad af automatisering.

Powered by Labrador CMS