Ny fiskerilov: Hård debat fortsætter under tredjebehandling

Forslaget til ny fiskerilov debatteres fortsat livligt under forslagets tredjebehandling.

Siumuts ordfører Karl Tobiassen slår under tredjebehandlingen fast, at Siumut bakker fuldt op om forslaget

Koalitionen bestående af Inuit Ataqatigiit og Siumut holder fast i deres opbakning til forslaget til den ny fiskerilov. Det står klart under tredjebehandlingen af lovforslaget, der torsdag finder sted i Inatsisartut..

Behandlingen torsdag blev indledt med en opsang fra formand for Inatsisartut, Mimi Karlsen (IA), der blandt andet bad om, at der blev holdt en ordentlig tone. Hun bad specifikt om, at der ikke kom flere ytringer om, at der skulle være slaveri i Grønland. Reprimanden kommer efter en udtalelse fra Doris J. Jakobsen, der faldt under andenbehandlingen. 

Efter Mimi Karlsens indledning lagde Naalakkersuisoq for fiskeri, Kim Kielsen (S), for med at takke for udvalgets arbejde og opbakning til lovforslaget. 

Debat om konsekvenser for arbejdspladser

Derefter var formand for Fiskeri-, Fangst, og Landbrugsudvalget, Kristian Jeremiassen (IA), på talerstolen, og han sagde på IA's vegne, at partiet er tilfredse med loven:

- Det vigtigste er, at vores ressourcer er grønlandsk ejede. Vi skal tænke på fremtiden og give os selv mod til at udvikle. Loven giver gode rammer for fiskerne, lød det blandt andet fra Jeremissen.

Oppositionen gik hårdt til ordføreren i forhold til forslagets konsekvenser med hensyn til beskæftigelse på fabrikker og antallet af fiskere.

Eksempelvis har Polar Seafood udtalt, at loven med sine kvotelofter vil føre til lukning af selskabets fabrik i Aasiaat, men her lagde Jeremiassen vægt på, at man har bedt Naalakkersuisut arbejde for, at fabrikken holdes åben, hvilket han sætter sin lid til.

Karl Tobiassen holder fast

Også Siumuts ordfører Karl Tobiassen udtrykte sin tilfredshed med lovforslaget fra talerstolen. 

- Vi er ikke i tvivl om, at fiskerne har interesse i den nytænkning, som loven står for, lyder der blandt andet fra Tobiassen fra talerstolen.

Karl Tobiassen mødes ligeledes med en mængde kritiske spørgsmål fra oppositionen. Han blev ligeledes spurgt ind til de mulige negative konsekvenser for private virksomheder, Royal Greenland og antallet af fiskere i fiskeriet.

- Er i blinde overfor, at fiskere mener, at denne lov er upassende, spurgte Jens-Frederik Nielsen (D).

Til det svarede Karl Tobiassen, at han mener, at den nye lov vil være en fordel og et plus for fiskerne, og at der bliver et loft for, hvor mange kvoter en enkelt fisker kan have.

Ønsker stærke virksomheder

Diskussionen handler om, hvordan indførelsen af muligheden for individuelt omsættelige kvoter vil påvirke det kystnære fiskeri og bygderne. Fiskerne får med den nye lov mulighed for i visse områder at gå over til en individuel kvote, som kan fiskes, men den kan også sælges. 

Blandt andre har Avannaata Kommunia udtrykt stor bekymring at ordningen vil føre til en koncentrering af kvoterne i det kystnære fiskeri og mindske forsørgelsesgrundlaget for borgerne i kommunen.

Med hensyn til Polar Seafood, der kommer til at skulle tvangsælge kvoter, siger Karl Tobiassen:

- Vi vil sætte kvoterne ned for én virksomhed. De har et godt fundament til at fungere fortsat, da de har 20 procent af kvoten - men skal andre virksomheder ikke have kvoter? Vi er interesseret i, at der kan dannes stærke private virksomheder, siger Karl Tobiassen, der også henviser til overgangsperioden på ti år, som han mener er god tid til at indrette sig efter den nye lov.

Debatten er i skrivende stund i fuld gang, men indtil videre vakler koalitionen altså ikke i sin opbakning til loven.

Powered by Labrador CMS