Nuuk-tunneler er blevet prissat til 570 millioner kroner

Planerne om at udvide den eksisterende tunnel og etablere en ny til den kommende Nuuk-bydel Siorarsiorfik er ikke skrinlagt, men netop blevet opdateret, hvad angår pris.

Der er ofte trængsel ved den ensporede tunnel, der forbinder Nuussuaq med byens centrum
Siorarsiorfik-tunnelen
Linjeføringen af Siorarsiorfik-tunnelen (den røde streg), der skal forbinde Qinngorput med den nye bydel.

De to tunneller i Nuuk vil komme til at koste knap 570 millioner kroner, fremgår det af en sagsfremstilling, der forleden blev fremlagt for Kommuneqarfik Sermersooqs økonomiudvalg.

Nuussuaq-tunnelen

Vejtunnelen, der forbinder Nuussuaq med byens centrum, blev bygget tilbage i 70erne med kun et enkelt spor. Belysningen er dårlig, og der er ikke nogen fysisk adskillelse mellem motortrafik og bløde trafikanter, hvilket udgør en stor sikkerhedsrisiko. Samtidig er trafikmængden i byen steget voldsomt og en dobbeltsporet tunnel vil kunne øge fremkommeligheden for bilisterne i byen.

Om man har pengene til projektet, er det planen at udvide tunnelen til to kørebaner og en bane til lette trafikanter, hvilket vil koste 156,5 millioner kroner og tage et år og otte måneder, fremgår det af en opdateret pris- og tidsplan, som Verkis Grønland ApS har udført for kommunen.

Siorarsiorfik-tunnel

Tilbage i 2017 præsenterede daværende kommunaldirektør Lars Møller Sørensen og borgmester Asii Chemnitz Aarup ved en større event i byrådssalen planerne om at indlemme et helt nyt byområde, da hovedstaden havde vokseværk og savnede arealer til nye bebyggelser. 

Byudviklingsprojektet Siorarsiorfik har siden ligget stille og kommunen har i stedet fortættet byen og gået i højden.

Tunnelen, der skulle forbinde Qinngorput med det nye Siorarsiorfik-område, er planlagt til at være 1.075 meter lang med et 130 kvadratmeter tværsnit for to kørebaner, adskilt cykel- og gangsti samt ledningsgrav til forsyningsledninger til den nye bydel. Kapaciteten lyder på 8.000 køretøjer i døgnet.

Siorarsiorfik-tunnelen

Prisen er imidlertid ikke at kimse, da den lander på 412 millioner kroner. Ifølge den opdaterede projektbeskrivelse fra Verkis Grønland vil det tage to år og tre måneder fra en eventuel politisk beslutning er truffet til den kan stå færdig.

I forhold til de to tunnelprojekter bliver det nævnt over for økonomiudvalgspolitikerne, at det bør undersøges, om Selvstyret kan være medfinansierende.

Powered by Labrador CMS