Nukissiorfiit dømt til at betale over en halv million kroner for uberettiget afskedigelse

Nukissiorfiit står til at betale en godtgørelse til AKs medlem på 646.629,96 kroner. Atorfillit Kattuffiat har slæbt Nukissiorfiit i retten og fået medhold af retten for uberettiget afskedigelse af deres medlem. 

Nukissiorfiit
Nukissiorfiit

Atorfillit Kattuffiat har på vegne af et medlem fået medhold i en sag om uberettiget afskedigelse af deres medlem fra Nukissiorfiit.

Det oplyser Atorfillit Kattuffiat i en pressemeddelelse.

Dermed står Nukissiorfiit i medfør til chefaftalen til at betale en godtgørelse på 646.629,96 kroner for en tidligere medarbejder, der har været ansat i Nukissiorfiit i en lederstilling.

Ifølge AK har begrundelsen for Nukissiorfiits afskedigelse af medarbejderen været fravær:

- Retten i Grønland vurderede, at det ikke fandtes godtgjort at medlemmet havde misligholdt sit ansættelsesforhold, herunder at hun ikke kunne varetage sine ledelsesmæssige opgaver som følge af fravær. 

Nukissiorfiit kan anke sagen

- Den omstændighed at der forelå klager fra andre medarbejdere, samt uregistreret fravær, kunne under de foreliggende omstændigheder ikke føre til en anden bedømmelse, ligesom det tillagdes vægt at arbejdsgiver ikke i omtrent to år forud for afskedigelsen havde meddelt AKs medlem, at man anså hendes fravær som værende et problem før hun i december 2022 modtog et høringsbrev om påtænkt afskedigelse.

Sagen kan ende i landsretten, for Nukissiorfiit har nemlig frem til den 31. juli at anke dommen til Grønlands Landsret, som i så falf skal tage stilling til sagen.

Powered by Labrador CMS