Naleraq vil bygge en ny skole til ældste trin i Maniitsoq

Borgere i Maniitsoq ønsker separate skoler for yngre og ældre elever. Borgere i Maniitsoq har udtrykt deres ønske om opførelsen af en ny skole til ældste trin, så mindre og større elever kan have deres egen skole hver for sig. På grund af det har Karl Lyberth fra Naleraq lavet et forslag til at bygge en ny skole til ældste trin i Maniitsoq.

Projekteringen af renovering af Atuarfik Kilaaseeraq, blev hovedprojektet afleveret medio juni, hvor gennemgangen pågår i øjeblikket. Renoveringsprojektet indeholder også tilbygning til skolen med bl.a. plads til ca. 10 klasselokaler, når den laveste del af bygningen er saneret.

Karl Lyberth fra Naleraq, kommunalbestyrelsesmedlem i Qeqqata Kommunia, har lyttet til borgernes bekymringer og fremsat et forslag til kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 27. juni om at bygge en ny skole til ældste trin i Maniitsoq. 

Han henviser til referaterne fra et borgermøde, som borgerne selv arrangerede:

-  Med henvisning til det fremsendte mødereferat til kommunen fra borgermødet ønsker jeg hermed, at folkeskolen skal medtages som dagsordenspunkt til kommunalbestyrelsens næstkommende møde. Med respekt for borgernes henvendelser håber jeg, at deres henvendelse medtages som dagsordenspunkt.

Adskil yngre og ældre elever

Omkring 20 borgere, der mødte til borgermødet den 30. maj i år har fortalt, at de føler sig mere trygge ved tanken om at adskille de yngre og ældre elever, og henviser til tidligere positive erfaringer, da Kuuttartup Atuarfia var i brug. Ifølge borgere skabte det en tryg atmosfære blandt de mindste elever og resulterede i gode faglige resultater blandt eleverne.

Om igen

Renovering af Atuarfik Kilaaseeraq forventes at starte til efteråret. Offentlig licitation er fastsat til den 23. august 2024. Hvis et acceptabelt tilbud modtages, vil opførelsen starte i efteråret 2024, og renoveringen forventes afsluttet i 2027.

Hvis borgernes ønske om en ny skole til ældste trin i folkeskolen bliver imødekommet af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia skal man starte forfra med en ny høring:

-  Såfremt planen for renoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq er det nødvendigt, at man igen fra bunden starter med høring af brugerne af skolen og andre instanser samt lave ny projektering. Såfremt projekteringen bliver anderledes i forhold til nuværende projektering eller hvis der skal opføres en ny skole, skal der udarbejdes rådgiverudbud, derefter skal projekteringen udarbejdes. 

- Såfremt det bliver tilfældet skal man forvente, at de nuværende undervisningslokaler skal benyttes i længere tid end planlagt.

Sammenhold blandt elever og lærer

Administrationen vurderer også, at eleverne og lærerne skal have sammenhold i fremtiden, er det bedst at det er samlet. Selvom deres fordeling er acceptabel for nuværende, indstiller administrationen, at alle elever skal samles et sted, når renoveringen er færdigt.

Powered by Labrador CMS