Hele bygningen rømmes: 

Maniitsumi Efterskoli ramt af skimmelsvamp

Efterskolen i Maniitsoq har behov for omfattende renovering på grund af tidligere vandskader, som har medført skimmelvækst og luftgener i skolens bygninger. 

Der findes ikke kun skimmelsvamp i Atuarfik Kilaaseeraq og skolehjemmet i Maniitsoq.

Efterskolen i Maniitsoq er også ramt af skimmelsvamp.

-  En rapport, som Maniitsumi Efterskoli har fået udarbejdet primo 2024, har dokumenteret flere tilfælde af tidligere vandskader, som har medført skimmelvækst og lugtgener i skolens bygninger. Efterfølgende har Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke anmodet Renoveringsstyrelsen om sparring på sagen, skriver  Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke i en pressemeddelelse.

Udfordringer med skimmelsvamp er i så høj grad, at det ikke er forsvarligt for elever og lærere samt andet personale at opholde sig i efterskolen:

- Det kan oplyses, at de elevværelser, hvor indeklimaet har været dårligst, ikke har været benyttet gennem længere tid.

Behov for omfattende renovering

Renoveringsstyrelsen har konkluderet at der, med henblik på at sikre et sundt og forsvarligt indeklima, er behov for omfattende renovering. Renoveringsstyrelsen har desuden konkluderet, at kollegiebygningen og to lokaler i skolens hovedbygning bør rømmes snarest muligt.

- Af hensyn til elever og ansattes sundhed har Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke den 2. maj 2024 henstillet overfor bestyrelsesformand og forstander ved Maniitsumi Efterskoli, at kollegiebygningen og to lokaler i skolens hovedbygning rømmes hurtigst muligt.

Arbejder for at elever afslutter deres ophold

Rømningen betyder, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fortsætte den normale drift af Maniitumi Efterskole. Rømningen vil desuden medføre omfattende ændringer i skolens planlagte aktiviteter i både indeværende og kommende skoleår, oplyses det.

- Maniitsumi Efterskolis bestyrelsesformand og forstander, samt Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke og Uddannelsesstyrelsen har siden modtagelse af Renoveringsstyrelsens konklusion om skolens bygninger været i tæt dialog om situationen. I første omgang har dialogen og samarbejdet koncentreret sig om at planlægge hvordan skolens nuværende elever får afsluttet deres efterskoleophold på forsvarlig og bedst mulig vis.

Indkvartering

Departementet oplyser, at mandag og tirsdag i uge 19 er skolens bestyrelse, ansatte, elever og elevernes forældre blevet orienteret om skolens situation. Eleverne vil senest 13. maj blive indkvarteret i Majoriaqs kollegiebygninger. 

- Elever og skolens ansatte vil samarbejde om flytningen til Majoriaqs kollegiebygninger. Fra Maniitsumi Efterskolis side, ønsker man selvfølgelig, at flest mulig elever bliver skoleåret ud, og man vil gøre sit bedste for, at skoleåret afsluttes på bedste vis for alle elever.

- Hvis der er elever, som ønsker at afslutte efterskoleopholdet før tid grundet rømning af skolens bygninger, får de mulighed for det. Uanset hvad eleverne måtte vælge, vil de modtage dokumentation for et helt efterskoleophold.

Fremtiden for kommende elever er uvist

Der oplyses også, at Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke har orienteret skolens personales faglige organisationer med henblik på, at der skal ske en drøftelse af fremtiden. Elever, som er optaget på Maniitsumi Efterskoli i skoleåret 2024/2025, vil blive kontaktet af skolen.

-  Renoveringsstyrelsen vurderer, at det vil tage mindst halvandet år, og muligvis længere, før Maniitsumi Efterskolis bygninger kan genindvies og ibrugtages igen, såfremt det besluttes at bygningerne skal renoveres. Fremtiden for Maniitsumi Efterskoli vil bero på en politisk beslutning, som vil afhænge af den endelige konklusion omkring bygningernes tilstand.

Powered by Labrador CMS