Kriminalforsorgen vil undvigelser til livs

Kriminalforsorgen i Grønland har igangsat en målrettet indsats, der blandt andet skal imødegå undvigelser fra anstalterne.

Anstalten i Nuuk er fyldt op med anstaltsanbragte i såvel den åbne som lukkede afdeling.

Antallet af undvigelser fra de åbne anstalter vurderes at ligge på mellem 15 og 30 årligt, fremgår det af et svar til IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz fra justitsminister Peter Hummelgaard.

Normalt udløser en undvigelse fra en åben anstalt en disciplinær straf, hvor vedkommende bliver overført til den lukkede afdeling i Nuuk. Men pladsmangel i den lukkede anstalt forhindrer, at kriminalforsorgen kan foretage de disciplinære overførsler “i det ønskede omfang”.

Disciplinære overførsler

- Kriminalforsorgen i Grønland er derfor nødt til at foretage en prioritering i forhold til disciplinære overførsler til den lukkede afdeling i Nuuk. Det betyder, at dømte, der er undveget fra en åben afdeling, ikke vil blive disciplinært overført til den lukkede afdeling i Nuuk, men vil forblive i en åben anstalt, oplyser Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Peter Hummelgaard understreger, at han er opmærksom på kapacitetsudfordringerne i Grønland.

- Der er på baggrund af Naalakkersuisuts ønske om foranstaltningsforhøjelser igangsat et særskilt arbejde i ministeriet med henblik på at overveje, hvordan dette kan gennemføres. I den forbindelse vil der også blive set på, hvordan der kan tages hånd om kapacitetsudfordringerne, skriver justitsministeren.

Kriminalforsorgen i Grønland har foretaget en manuel optælling af belægningen og er kommet frem til følgende resultat:

- Kriminalforsorgen kan oplyse, at der den 25. marts 2024 var 85 domfældte i de grønlandske anstalter, der var idømt tidsbestemte foranstaltninger for alvorlig kriminalitet. Der er i opgørelsen medtaget dømte med hovedkriminalitetstyperne drab, vold, ildspåsættelse, anden personfarlig kriminalitet, voldtægt, voldtægtsforsøg, anden sædelighedskriminalitet samt incest, grov narkokriminalitet og røveri.

Antallet af afsonere

Det oplyses endvidere, at udgangspunktet er, at dømte med tidsbestemte foranstaltninger placeres i en åben anstalt.

- Det kan oplyses, at 82 af de 85 dømte på opgørelsestidspunktet afsonede i åben anstalt, mens tre af de dømte var placeret på den lukkede afdeling i Nuuk af disciplinære årsager. De resterende af de i alt 40 lukkede pladser i Anstalten i Nuuk anvendes til forvaringsdømte og tilbageholdte, oplyser kriminalforsorgen.

Powered by Labrador CMS