Kommune lander overskud på 18.5 mio. kr.

Selvom der var budgetteret med underskud på 6.3 mio. kr. for 2023, viste regnskabet et overskud på 18.5 mio. kr. ved årets udgang, efter anlægsomkostningerne er trukket fra i Qeqqata Kommunia

For første gang i sin historie har Qeqqata Kommunia opnået indtægter på mere end 900 mio. kr., hvilket har resulteret i et overskud. 

Kommunens samlede indtægter nåede op på 922 mio. kr., hvilket overstiger det oprindeligt budgetterede beløb på 865 mio. kr. med hele 57 mio. kr.

-  I sammenligning med forrige år er indtægterne steget med 41.7 mio. kr. Dette er heldigvis et resultat af at fleste af arbejdsklar borgere har været på arbejdsmarkedet. For i gennemsnittet var antallet af arbejdsledige mindre med 70 i 2023 i forhold til 2022, skriver Qeqqata Kommunia i sin pressemeddelelse.

Flere borgere arbejder mere

Stigningen i indtægterne skyldes primært højere indtægter fra indkomstskat og selskabsskatter. I forhold til sidste år er indtægterne steget med 41,7 mio. kr., hvilket i høj grad kan tilskrives, at flere borgere har været i arbejde. 

For i gennemsnittet var antallet af arbejdsledige mindre med 70 i 2023 i forhold til 2022, hvilket har bidraget positivt til kommunens økonomi.

Anlægsaktiviteter i trivsel

Kommunens anlægsaktiviteter har også været i trivsel, oplyser kommunen.

Der blev brugt 80 mio. kr. på anlægsprojekter i 2023, en stigning fra 66 mio. kr. året før. Disse investeringer er med til at forbedre infrastrukturen og fremme udviklingen i området:

-  Selvom vi glædes over højere indtægter end forventet, er vi stadigvæk nødt til at have en strammere og mere forsigtighed i styringen på grund af stigende driftsudgifter. Idet der ellers er faldende driftsudgifter i en del af områderne i forhold til forrige år, kan vi se, at driftsudgifter i Området for Velfærd er steget med 31 mio. kr. i løbet af et år.

I forhold til det oprindelige budget på 795 mio. kr. for driftsudgifter, endte kommunen med at bruge 823 mio. kr., inklusive tillægsbevillinger, hvilket er 28 mio. kr. højere end budgetteret.

-  Det er svært at skærer ned på udgifter i Området for Velfærd, idet udgifterne handler om social arbejdet, hvor der er forskellige forholde som er svært at forudse og som skal finansieres.

Powered by Labrador CMS