KNR-bestyrelse efterlyser 'reel' politisk interesse

KNR's bestyrelse er opmærksomme på udfordringerne i KNR og arbejder for at løse dem. Bestyrelsen efterlyser dog også, at politikerne forbedrer public service stationen rammevilkår.

KNR vil i næste måned lancere en handlingsplan, der blandt andet handler om udvikling af nye talenter inden for journalistik.

For nyligt kunne Sermitsiaq på baggrund af en aktindsigt fortælle, at 35 medarbejdere har forladt KNR inden for de seneste 11 måneder, samt at journalistfagforeningen Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat (TP) finder medarbejdersituationen på public service stationen meget bekymrende.

KNR's bestyrelse understreger i en pressemeddelelse, at de er opmærksomme på udfordringerne med hensyn til problemer omkring arbejdsmiljø og rekruttering af arbejdskraft, og at de arbejder på at løse dem:

- Vi vil gerne understrege, at bestyrelsen er engageret i at adressere disse udfordringer og har en løbende dialog med direktøren, hvor der er stillet forskellige krav og forventninger, skriver formand Rosannguaq Rossen på vegne af den samlede bestyrelse.

15 medarbejdere udskiftet under ny direktør

Bestyrelsen oplyser, at siden direktør Annga Lynge tiltrådte 1. september 2023 har KNR oplevet en udskiftning af 15 medarbejdere og to praktikanter:

- I løbet af denne periode er der blevet iværksat flere initiativer for at forbedre trivsel og arbejdsmiljø, skriver Rosannguaq Rossen.

KNR-bestyrelsen kommer også med et ønske om bedre samarbejde med og en mere reel interesse fra politikerne, der sætter rammerne for KNR.

- Mangelfuld og præget af tilfældigheder

Bestyrelsen vil derfor tage kontakt til udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke for at præsentere KNR's nyligt vedtagne strategi, da realiseringen er afhængig af politikernes velvilje til at forbedre de rammevilkår KNR opererer under:

- Vi ønsker ikke mindst at etablere bedre vilkår for mediehuset, hvilket har været en længe næret ambition, der endnu ikke er blevet opfyldt.

- Desværre må vi konstatere, at den reelle interesse for KNRs vilkår er mangelfuld og præget af tilfældigheder på baggrund af en manglende mediepolitik, lyder det fra KNR-bestyrelsen.

Powered by Labrador CMS