Naalakkersuisoq

Grundlæggende forudsætninger for passagertransporten har ændret sig

Der er flere passagerer end forudset og klimaforandringerne spiller en rolle, lyder det fra naalakkersuisoq for infrastruktur efter kritik fra borgmestre.

- Vores kapacitet både på transport og overnatninger blev udfordret i hele Grønland allerede sidste år. Og det kan vi se fortsætter i år, siger naalakkersuisoq Hans Peter Poulsen.

Naalakkersuisoq for infrastruktur, Hans Peter Poulsen (S), siger til Sermitsiaq, at med hensyn til en række konkrete udfordringer på passagertransporten i Nord- og Sydgrønland, er der landet nogle midlertidige løsninger og tiltag på vej.

Det er dog mindst lige så vigtigt at kigge fremad på den lange bane, da en række forudsætninger for de nuværende servicekontrakter allerede har ændret sig markant.

Udtalelserne kommer i anledning af, at tre borgmestre tidligere i denne måned rettede en krads kritik af passagertransporten i henholdsvis Nord-, Syd- og Østgrønland.

Air Greenland har haft problemer med ny helikopter

Patienter kunne ikke rejse til behandling, rejsende var mange dage forsinkede og pakkepost var også ramt, lød nogle af kritikpunkterne.

Hans Peter Poulsen siger, at Naalakkersuisut løbende har dialog med aktørerne om at løse problemerne:

- En af de seneste løsninger, vi har fået på plads, er en standby-helikopter i Sydgrønland. Det er et plaster på såret, der handler om, at hvis der er betydelige forsinkelser, så skal standby-helikopteren ibrugtages. Det er den nu, men det kan godt være, helikopteren er kommet i gang for sent.

- Air Greenland arbejder også med en lokal helikopterejer i Østgrønland, hvor de forsøger at lave en lignende løsning, hvor den private helikopter bruges i en stand by-løsning. Det vil sige, at den kan tages i brug ved udsigt til forsinkelser, siger Hans Peter Poulsen, der også anerkender problemerne i Nordgrønland:

Turister er strømmet til - kapacitet er udfordret

- I Nordgrønland er det helt sikkert, og det har Air Greenland også erkendt, at der har været tekniske problemer med deres seneste indkøb af helikoptere, men der skulle være styr på det.

Naalakkersuisoq vurderer, at  problemerne også hænger sammen med, at nogle grundlæggende forudsætninger for de nuværende servicekontrakter på passagertransporten har ændret sig.

Hans Peter Poulsen siger blandt andet, at der er kommet flere passagerer end forudset:

- De flere turister skulle ifølge beregningerne først komme, når de nye lufthavne var bygget færdige, men de kom sidste år lige pludselig efter corona. Så vores kapacitet både på transport og overnatninger blev udfordret i hele Grønland allerede sidste år. Og det kan vi se fortsætter i år.

- Det øgede antal af rejsende giver en kæmpe udfordring i forhold til kapaciteten, som er opbygget på nuværende tidspunkt, siger Hans Peter Poulsen.

Arbejder på nye og mere præcise prognoser

Derudover peger Hans Peter Poulsen også på klimaforandringerne:

- Mere ustadigt vejr, mere nedbør. Disse effekter har været skyld i nogle af de aflysninger, der har været rundt omkring, siger han og kommer med et andet eksempel:

- Isforholdene i Uummannaq fjorden har ændret sig. I gamle dage var det muligt at tage taxa til Qaarsut eller kører på snescooter, når der var trafikproblemer, men det kan man ikke mere. Det er for usikkert, fordi isforholdene har ændret sig, siger Hans Peter Poulsen.

Naalakkersuisoq siger, at ændringerne betyder, at der skal tænkes anderledes på den fremtidige infrastruktur og servicekontrakter:

- Vi arbejder med nogle nye værktøjer, blandt andet et datagrundlag som vi kan bruge til at få mere præcise og klare prognoser for, hvordan infrastrukturen berøres i hele Grønland, når de nye lufthavne står færdige.

- Det arbejde er utrolig vigtigt, ikke kun for turister og lokale rejsende, men også fordi der er tale om kritisk infrastruktur der bruges til beredskabsarbejde og behov på sundhedsområdet, siger Hans Peter Poulsen.

Powered by Labrador CMS