Fokus på taxabranchen blandt folketingsmedlemmer

Grønlands ene medlem i Folketinget, Aaja Chemnitz (IA), har holdt møde med den danske Transportminister og ønsket hurtig handling for taxabranchen i Grønland.

Aaja Chemnitz har holdt møde med den danske transportminister.

Aaja Chemnitz (IA), har i kølvadet på taxabranchens landsdækkende demonstration her i landet, holdt møde med den danske Transportminister, Thomas Danielsen (V), for blandt andet at drøfte blandt andet dem manglende taxalovgivning.

Under mødet blev det understreget, at der generelt er behov for borgernære løsninger på transportområdet, oplyser IA i Folketinget i en pressemeddelelse.

-Inuit Ataqatigiit i folketinget ser med stor bekymring på den manglende taxalovgivning. Vi kan som samfund ikke se os tilfredse med, at der er et helt erhverv som er ureguleret, hvilket giver udfordringer med piratkørsel, skriver IA i Folketinge.

Aaja Chemnitz understreger, at der fokus på at få indført lovgivning på området, hvor grønlandske folketingsmedlemmer er med til at skabe fremdrift i sagen:

- Jeg har talt med transportministeren om, at tiden er inde til at der bliver taget hånd om de mange udfordringer på transportområdet, som berører befolkningens hverdag. Det var et godt møde, hvor transportministeren var meget lydhør og lovede lovgivning vil ske efter ønske fra Grønland, siger Aaja Chemnitz.

Demonstration flere steder i landet

Torsdag holdt taxachauffører flere steder i landet en demonstration for at vise deres utilfredshed om manglende lovgivning på området. En del af bekymringen og frustrationen fra de autoriserede taxachauffører er, at pirattaxaer overtager kunder og dermed får indtægterne i stedet for taxachaufførerne.

Aaja Chemnitz mødtes på baggrund heraf med transportministeren for at drøfte behovet for regulering af taxaområdet.

- God koordination med Naalakkersuisut er afgørende for at skabe fremdrift på områderne. Det glæder mig, at vi i fællesskab kan lægge et politisk pres for at finde gode løsninger. Det er mit indtryk efter mødet, at ministeren er villig til at finde en hurtig løsning, siger Aaja Chemnitz. Også andre emner som nye regler for elcykler, og indførelse af regler for politiet under kontrol af bilister, som kører i påvirket tilstand blev også drøftet under mødet.

Powered by Labrador CMS