KONSTITUERET REKTOR

Flere tiltag sat i gang for bedre arbejdsforhold

Departement for Uddannelse er bekymret, efter at anonyme medarbejdere har sendt et brev til departementet om utrygge forhold på Ilisimatusarfik. Konstitueret rektor har igangsat en række initiativer for at rette op på forholdene.

- Vi er i gang med en proces, der gerne skal forbedre arbejdsmiljøet, udtaler Annemette Nyborg Lauritsen.

Departementet for Uddannelse ser med bekymring på den kritik, som en række anonyme medarbejdere her rettet mod bestyrelsen på Ilisimatusarfik i et brev sendt til departementet.

Kritikken går på, at bestyrelsen står bag en frygtstyrende kultur, hvor man detailstyrer og står bag en ukonstruktiv rå omgangstone.

Departementet vil dog lade det være op til parterne at løse problemerne:

- Som departementet ser det kan nogle medarbejderes manglende tillid til bestyrelsen som udgangspunkt kun løses mellem de to parter. Og departementet er vidende om, at bestyrelsen har afholdt et møde, hvor alle medarbejdere var indkaldt, og som ifølge bestyrelsen forløb i god tone, lyder det fra departementet i et skriftligt svar til Sermitsiaq.

Henviser til konstitueret rektor 

Departementet henviser desuden til, at den konstituerede rektor, Annemette Nyborg Lauritsen har igangsat forskellige processer for at forbedre arbejdsmiljøet og samarbejdet på Ilisimatusarfik. 

- Det er håbet at der kommer mere ro på og at bestyrelse, ledelse og medarbejdere nu får arbejdsro og kommer godt videre, lyder fra departementet.

Annemette Nyborg Lauritsen har ikke haft mulighed for at stille op til interview inden deadline på denne artikel, men hun oplyser per mail, at hun oplever, at 'der er arbejdsro, og at alle gør deres bedste for at føre Ilisimatusarfik i den rigtige retning.'

Vil lave vurdering af det psykiske arbejdsmiljø

- Kan du uddybe nærmere om, hvilke tiltag der er igangsat?

- Vi er i gang med en proces, der gerne skal forbedre arbejdsmiljøet. Det rummer flere tiltag, blandt andet at alle ledere med personaleansvar skal klædes bedre på til at afholde MUS-samtaler, sådan så de enkelte medarbejdere ser MUS som et brugbart redskab i deres karriereudvikling. 

- Samtidig med at MUS også kan bruges til at relationen mellem medarbejdere og ledere bliver styrket. Derudover vil der over foråret blive afholdt workshops for alle medarbejdere for a styrke samarbejde på tværs af afdelinger og institutter. I løbet af efteråret vil vi foretage en ”mini-APV” der fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø, lyder svaret fra Annemette Nyborg Lauritsen.

Powered by Labrador CMS