FORMANDEN FOR IA

Et vigtigt skridt for at mindske uligheden

Formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede, er godt tilfreds med aftalen om skattereformen. - Nu kommer der til at ske konkrete skridt for at mindske uligheden i samfundet, siger han.

Formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede, er godt tilfreds med at mindrebemidlede og mellemindkomstgruppen nu har udsigt til større økonomisk råderum, og at uligheden nu kan knækkes.

Selvom forhandlingsparterne fra oppositionen er hoppet af én for én, så kun koalitionspartierne IA og Siumut blev alene tilbage til sidst, er formanden for Inuit Ataqatigiit godt tilfreds med den netop indgåede aftale om en skattereform:

- Lavindkomst- og mellemindkomstgrupperne kan se frem til større økonomisk råderum, det er det, vi har sat os som mål. Fra IA er vi især glade for, at arbejderne er dem, der kommer til at mærke forbedringerne på deres pung. Reformen betyder nemlig, at hver enkelt arbejder kommer til at få mere end 1.000 kroner om måneden til rådighed, lyder det fra en yderst tilfreds formand for IA og han fortsætter:

 - Plus det forhold at vi igennem denne skattereform vitterligt tager skridt for at knække den stigende ulighed i samfundet, er meget vigtigt. Nu baner vi vej for at mindske uligheden mellem rig og fattig, og det er i overensstemmelse med, hvad vi har lovet befolkningen, og det er en god følelse.

Overskuelig skatte- og afgiftssystem

Det er meget svært for mange borgere at forholde sig til skatte- og afgiftssystemet. Aftalepartnerne har derfor sat sig for at overskueliggøre systemet:

- Personskat er jo meget personfølsomt, det skal gøres nemmere og mere overskuelig for den enkelte borger at vide hvilke rettigheder og pligter, der er forbundet med skatten, og fordi det kan virke uoverskueligt for den enkelte, kan man frygte, at borgere går glip af deres rettigheder. Det bliver det næste skridt, nemlig at overskueliggøre vores skattesystem og forenkle det, der hvor det kan lade sig gøre. 

Det samme gælder for afgiftssystemet, der igennem mange år har groet som en afgiftsjungle, og nu vil aftaleparterne se på, hvordan afgiftssystemet kan blive forenklet og overskuelig.

Erhvervslivet får også indrømmelser - senere

Múte Bourup Egede understreger, at den reformaftale partiet sammen med Siumut i dag har skrevet under på, også indeholder forbedrede forhold til landets erhvervsliv:

- Vi ville meget gerne gøre alting bedre på én gang, men vi ved allesammen, at det ikke kan lade sig gøre, så denne prioritering vi har sat os for i reformen er nøje planlagt. 

- Vi skal her huske på, at lovgivningsprocesser skal være grundige, og derfor vil vi i første omgang kikke på skattelovgivningens rammer for erhvervslivet, og det er med sigt på at gøre det nemmere for erhvervslivet at eksistere og udvikle sig her i landet, slutter formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede, der i dag på vegne af sit parti skrev under på skattereformaftalen.

Powered by Labrador CMS