Nersornaat: James Ignatiussen modtager anerkendelse for sit foreningsarbejde

James Ignatiussen fra Tasiilaq har fået tildelt en Nersornaat i sølv af formanden for Inatsisartut for sin engagement i det kulturelle foreningsliv i sin by.

James Ignatiussen fra Tasiilaq modtager Nersornaat i sølv af formand for Inatsisartut, Mimi Karlsen (IA).

Formanden for Inatsisartut Mimi Karlsen (IA), har ved en højtidelig begivenhed på Hotel Angmagssalik tildelt Nersornaat i sølv til James Ignatiussen i Tasiilaq. Det er sket lørdag den 15. Juni.

James Ignatiussen skulle modtage anerkendelsen for sin engagement i det kulturelle foreningsliv i sit lokalsamfund i Tasiilaq og for sit langt arbejdsliv.

- Du har været medlem og aktiv inden for menighedsrådets arbejde gennem mange år og virket som kateket i kirken. I 1999 blev du præst og har virke som præst i Tasiilaq.

Præst og trommedanser

- Du er kendt af dine landsmænd – også uden for Tasiilaq - som en stærkt engageret borger, der deltager aktivt i det kulturelle foreningsliv i Tasiilaq. Du er kendetegnet ved din store interesse i digtning, sangskrivning og musik, udtaler formanden for Inatsisartut blandt andet under overrækkelsen af Nersornaat i sølv samt det tilhørende diplom.

Hun fremhæver blandt andet, at James Ignatiussen har engageret sig i foreningslivet igennem sit arbejde, og samler borgerne for blandt andet at bevare og videreføre det grønlandske kultur:

- Du engagerer dig i foreningslivet på mange områder herunder som korleder og hvor du inddrager trommedans i dine korsange. Du har arbejdet meget ihærdigt, for at videregive din viden om trommedans til dine efterkommere og på denne måde viderebringer du de traditionelle østgrønlandske levevis, til de næste generationer, lyder det.

Inatsisartut oplyser, at Nersornaat i sølv er til ejendom, mens guldmedaljer tilhører Grønlands Selvstyre, og de skal ved død leveres tilbage.

Powered by Labrador CMS