Tangproduktion skal fremme erhvervet i Kangaamiut

For at fremme erhvervslivet i Kangaamiut er der planer om at starte produktion af tørret tang samt tørprodukter af rensdyr, moskusosker samt fisk.

Med henblik på at starte tangproduktion og eksport af disse igangsatte Royal Greenland A/S de første indledende projekter i 2015 og ifølge forsøgslederen Nikoline Zeimer, der ses på billedet, har forsøget været en succes i Maniitsoq-området.
Med henblik på at starte en tangproduktion og eksport af disse igangsatte Royal Greenland A/S de første indledende projekter i 2015 og ifølge forsøgslederen Nikoline Zeimer, der ses på billedet, har forsøget været en succes i Maniitsoq-området.

Borgerne i Kangaamiut har dannet en arbejdsgruppe, der har til formål at etablere et anlæg, der skal producere tørret tang - derudover er der planer om at lave tørprodukter af rensdyr- og moskuskød samt fisk på anlægget. Projektet skal fremme erhvervsudviklingen i bygden, siger formanden for arbejdsgruppen Jens M. Lyberth, der også er formand for fisker- og fangerforeningen og medlem af bygdebestyrelsen i Kangaamiut.

ABONNENTER

Denne artikel er fra en af Mediehusets aviser. 

Fremover vil historier som denne kræve abonnement.

God læselyst, og god fornøjelse.

I juni forventer Royal Greenlands forsøgsdyrkning af tang ved Maniitsoq at høste omkring 30 tons tang, og der er ifølge Nikoline Zeimer, der er ansvarlig for forsøgsdyrkningen, gode produktionsmuligheder for Grønlandske tangarter.

Grønlands Naturinstitut har ligeledes i flere år foretaget forsøgsdyrkning af tang ved Nuuk og har indsamlet videnskabelige data om dette. Grønlands Naturinstitut har i 2021 udarbejdet en rapport om forsøgsdyrkning af tang som blandt andet viser, at efterspørgslen efter tang er stigende på verdensplan, og at tang kan dyrkes med succes langs Grønlands kyster.

Ny indtjeningsmulighed

Naalakkersuisut arrangerede en workshop om tang i Nuuk i 2019, som fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut deltog i. Efterfølgende blev der nedsat en lokal arbejdsgruppe, der har til formål at afdække mulighederne for at starte tangproduktion i bygden. Projektet blev dog sat i bero under covid-19 pandemien i 2020, men blev genoptaget sidste år.

Iværksætterrådet Arctic Circle Business har været rådgiver for arbejdsgruppen, der ønsker, at det gamle elværk i Kangaamiut bliver revet ned, og at der bygges et nyt anlæg, der har kapacitet til at producere tørret tang samt andre tørprodukter af rensdyr- og moskuskød samt fisk, siger Jens M. Lyberth.

– Vi ved, at der er stor efterspørgsel efter tang både i Grønland og i udlandet, og fisker- og fangerforeningen, bygdebestyrelsen og indbyggerne ønsker, at der skal igangsættes en tangproduktion i bygden.

– Vi erfarer også en stigende efterspørgsel af tørret kød af moskusosker og rensdyr, hvorfor vi foruden tangproduktion ligeledes ønsker at lave tørprodukter af disse. Det er heri blandt andet formålet at øge indtjeningen for lokale fiskere og fangere i bygden, siger han.

I Kangaamiut afholder bygdebestyrelsen borgermøde én gang om måneden, og projektet har fået en god modtagelse hos lokalbefolkningen, der vil have mulighed for medejerskab, når virksomheden er etableret.

Royal Greenland investerer i tang

Med henblik på fremtidig produktion har Royal Greenland etableret et tanganlæg ved Maniitsoq, hvor der dyrkes tang på forsøgsbasis, og ifølge Nikoline Zieimer, der er Business Development Manager, er der gode muligheder for, at Grønland kan blive eksportør af tang.

– Vi dyrker selv tang og samler ikke vildtang fra havet. Tangen er i god kvalitet, så jeg er sikker på, at det er muligt at eksportere grønlandsk tang med succes, siger hun.

Royal Greenland indgik i starten af 2020 et samarbejde med Nordisk Tang med henblik på kompetenceudvikling indenfor tangområdet og koncernen overtog 1. juni sidste år anpartsmajoriteten i den danske tangproducent Nordic Marine Nutrition.

Videnskabelig viden

Selvom efterspørgslen på tang er stigende på verdensplan er den grønlandske tang stadig uudnyttet, fremgår det i rapporten fra Grønlands Naturinstitut fra 2021 om forsøgsdyrkning af tang.

Grønlands Naturinstitut har tidligere foretaget forsøghøst af tang i Nuuk-området af to tangarter som er vingetang og sukkertangsart, som blev dyrket på reb eller net.

Naalakkersuisut har tidligere meddelt, at der er behov for at tjene penge på tang, og at der bør ydes støtte til projekter, der har med tang at gøre. Naalakkersuisut arbejder på forskellige måder for at udvikle produktionen af tang, og det fremhæves, at der ydes rådgivning og økonomisk støtte til iværksættere, der ønsker at udvikle produktionen af tang gennem rådgivningsvirksomheden Nalik Ventures.

Powered by Labrador CMS