Sikuki Nuuk Harbour øger overskuddet

Sikuki Nuuk Harbour formåede at øge nettoomsætningen fra 63 i 2022 til knap 71 millioner kroner i 2023. Det gav et årsresultat på 13,7 millioner kroner, hvilket er marginalt mere end året før.

Havneselskabet, der i løbet af 2023 fik ansvaret for havnen i Kangerlussuaq, har netop fremlagt sin årsrapport for 2023, hvor resultatet bliver betegnet som “tilfredsstillende”.

Det selvstyreejede selskab oplevede i løbet af 2023 højere indtægter end forventet, og samtidig fik man ikke omkostninger til asfaltering af den gamle havn - et projekt, der er udskudt. 

Flere krydstogtanløb

Langt flere krydstogtsanløb bidrog positivt, og det bliver nævnt i årsrapporten, at aktiviteten i havnen i Nuuk er så høj,  at der i perioder er mangel på kajplads til håndtering af krydstogt-, trawleranløb og liggepladser til mindre fartøjer.

- Sikuki har i 2023 med COWI som rådgiver gennemført den indledende programfase vedrørende en tiltrængt havneudvidelse på Qeqertaq Avalleq (Fyrø), og har i slutningen af 2023, efter prækvalifikation og bygherrerådgiverudbud, valgt Rambøll Grønland A/S som bygherrerådgiver, bliver det oplyst. 

I maj 2023 overtog man driften af Kangerlussuaq havn, og her har man haft fokus på at forbedre forhold og sikkerhed i havnen samt få klarlagt og håndteret problematikken vedrørende tilsandingen af havnens sejlrende, der ikke er farbar i flere timer omkring lavvande.

Farbar sejlrende

- En farbar sejlrende er vigtig for pramlosning fra forsyningsskibene og ilandsætning af passagerer med krydstogtsskibenes tenderbåde. Grønlands Selvstyre har i samarbejde med Sikuki truffet aftale med en grønlandsk entreprenør om oprensning med dredger, hvilket iværksættes så tidligt som muligt i 2024, oplyses det. Oprensningen forventes påbegyndt i næste måned.

Forventningen til 2024-regnskabet ligger på et lavere niveau end 2023, fremgår det. 

Det oplyses, at en licitation på havneudvidelsen og etablering af pontonbro ved Puulukip Nuua vil ske i 2024. 

Egenkapitalen

Egenkapitalen er nu oppe på 165 millioner kroner og forrentningen landede på 11,6 procent og selskabet har en soliditet på 26,9 procent. Antallet af heltidsbeskæftigede lå på 11 personer - to mere end året før, hvilket skyldes den nye opgave med at tage hånd om havnen i Kangerlussuaq.

Powered by Labrador CMS