Udvalgsflertal: Ekspertgruppe skal vurdere indførelse af straffelov

Et flertal i Lovudvalget bestående af IA og Siumut indstiller til, at en ekspertgruppe skal 'om kriminalloven og retsplejeloven er forsvarligt indrettet med henblik på at sikre bevarelsen af et retssamfund med en høj grad af retssikkerhed og en stærk retsfølelse.'

En ekspert gruppe skal undersøge, om den nuværende lovgivning sikrer en høj grad af retssikkerhed og en stærk retsfølelse.

Er foranstaltningerne, som uddeles af retsvæsenet, alt for lave, og er der brug for at indføre en såkaldt straffelov med strafferammer? De spørgsmål arbejder Inatsisartut videre med mandag, når to forslag om at indføre en straffelov i Grønland behandles.

Lovudvalget er kommet med sin betænkning om de to forslag, og et flertal i udvalget indstiller til, at Naalakkersuisut skal nedsætte et ekspertudvalg, der skal se nærmere på sagen.

Udvalgsflertallet består af IA og Siumut, der i store træk tilslutter sig Naalakkersuisuts vurdering af sagen ved at fremsætte følgende ændringsforslag:

Kan loven sikre en stærk retsfølelse?

- Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde et kommissorium til en ekspertgruppe, der skal vurdere, om kriminalloven og retsplejeloven er forsvarligt indrettet med henblik på at sikre bevarelsen af et retssamfund med en høj grad af retssikkerhed og en stærk retsfølelse. 

- Kommissoriet skal beskrive processen for arbejdet med indførsel af straffelov med strafferammer og den grønlandske kriminallov med foranstaltningsrammer, herunder en analyse af sanktionsniveauer og befolkningens holdninger. Kommissoriet skal fremlægges på FM2025

Ser frem til undersøgelsesresultat

Udvalget er desuden tilfreds med, at Naalakkersuisoq for Justitsområdet har indgået en aftale med Ilisimatusarfik, om en undersøgelse, der skal "bidrage til et troværdigt billede af det aktuelle foranstaltningsniveau i Grønland samt, hvorledes den grønlandske befolkning henholdsvis forventer niveauet er og mener, det bør være." 

- Lovudvalget ser frem til, at undersøgelsens resultater bliver fremlagt i foråret 2025. Det er udvalgets forventning, at der herved vil kunne tegne sig et billede af, hvordan vores kriminallov fungerer efter 15 år. 

- Vi ser frem til at undersøgelsen kan danne et solidt grundlag for en politisk debat om revision af vores kriminallov, skriver Lovudvalget i sin betænkning.

Powered by Labrador CMS