Store tidsforskelle på at få et kørekort

I Qaanaaq og Upernavik har politiet udfordringer med at kunne stille en køreprøvesagkyndig til rådighed, så borgerne kan få sig et kørekort, oplyser Rigspolitiet på baggrund af oplysninger fra Grønlands Politi.

Visse steder i landet kan det tage op mod et år, før en borger kan komme til køreprøve.

Det kan visse steder i Grønland tage helt op til et år, før en borger har mulighed for at komme til køreprøve, fremgår det af et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard til IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz.

Grønlands Politi oplyser, at det hører til sjældenhederne, at man har en køreprøvesagkyndig uden for de støste byer i Grønland. Det medfører, at der er stor forskel på, hvor hurtigt man kan tage en køreprøve alt efter, hvor man bor i landet.

Af svaret fremgår det, hvor ofte der afholdes køreprøver alt efter, hvor i landet man bor:

Nuuk: Som udgangspunkt hver uge

Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat og Tasiilaq: Gennemsnitligt med tre til fire ugers mellemrum.

Øvrige byer: Hyppigheden varierer fra et år i de mindste byer som eksempelvis Ittoqqortoormiit til en til tre måneders mellemrum i de lidt større byer som eksempelvis Paamiut og Maniitsoq.

Generel prioritering

Grønlands Politi oplyser, at der kan opleves ventetid for at afvikle køreprøve uden for de større byer. Køreprøver afholdes af polititjenestemænd, som har gennemført en kortere uddannelse.

- Hvor ofte køreprøver kan tilbydes på de mindre politistationer, afhænger af, hvor mange køreprøvesagkyndige politikredsen råder over, samt en generel prioritering af opgaverne i Grønlands Politi, herunder også operative opgaver med henblik på at skabe tryghed i det grønlandske samfund, står der i svaret.

Det bliver understreget, at Grønlands Politi er i gang med at løse udfordringen i Qaanaaq og Upernavik.

Justitsminister Peter Hummelgaard har følgende bemærkning til svaret fra Grønlands Politi:

- Det er naturligvis vigtigt, at Grønlands Politi løbende har fokus på adgangen til at erhverve kørekort, og det er min opfattelse, at Grønlands Politi gør, hvad de kan for at sikre, at ventetiden ikke bliver urimelig lang for borgerne i de mindre byer i Grønland. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at Grønlands Politi arbejder på at løse de udfordringer, som gør sig gældende i relation til afvikling af køreprøver og erhvervelse af kørekort i Qaanaaq og Upernavik.

Powered by Labrador CMS