MOTOORI

Stor mangel på motorsagkyndige i de mindre byer

Der mangler motorsagkyndige, og det går ud over borgere i de mindre byer og bygder, der skal vente længe på at få et kørekort. I Upernavik har de nu ventet snart et år

Jan Kleinschmidts køreskolebil står stille for tiden, da eleverne ikke kan gå til teori-og køreprøve. Der mangler motorsagkyndige til Upernavik og mange andre mindre byer

Jan Kleinschmidt har været kørelærer i Upernavik i mere end 12 år. Han oplever, at det er udfordrende at finde motorsagkyndige til de mindre byer. Han har lige nu ni elever, som har ventet snart et år på at komme til teoriprøve og køreprøve

– jeg har flere gange skrevet til distriktslederen for Avannaa, og han har ellers lovet os gang på gang, at der vil komme en til byen, men der sker ikke noget. Jeg har været nødsaget til at stoppe undervisningerne i maj sidste år. Vi har derfor udsat de sidste køretimer til, at vi har en dato på plads, siger Jan Kleinschmidt.

Jan Kleinschmidt har været kørelærer i Upernavik i mere end 12 år. Han oplever, at det er udfordrende at finde motorsagkyndige til de mindre byer. Nogle af hans elever har ventet snart et år på at gå til teori-og køreprøve.

Uvished

Upernavik har ca. 1.100 indbyggere. Tæller man alle ni bygder med så er der 1653 indbyggere. Jan Kleinschmidt fortæller, at han ofte får henvendelser fra Avannaata Kommunia, Royal Greenland samt KNI Pilersuisoq, der ønsker at få deres ansatte undervist. 

– Der er en hel del fra KNI Pilersuisoq, der lige nu venter på, at deres ansatte kan få køreundervisning, men det kan ikke lade sig gøre, så længe jeg ikke ved, hvornår de kan komme til prøve.

Ifølge Jan Kleinschmidt er der flere mulige løsninger. For i Upernavik bor der faktisk to tidligere politibetjente, der begge har været motorsagkyndige.

MOTOORI

Denne artikel vil være i den nyeste udgave af Motoori, som udkommer fredag den 22. marts 2024.

Avisen vil være online fredag.

– En god løsning kunne være at bruge de to tidligere politibetjente som motorsagkyndige. Men det tror jeg ikke, vi kan få lov til. Det skal jo være en politibetjent. En anden mulighed er derfor, at få fastansat en motorsagkyndig politibetjent – gerne grønlandsktalende på politistationen i byen. Lige nu har vi to betjente fra Danmark, men de er her kun kort tid, og de har ikke det kursus, der kræves for at være motorsagkyndig.

Mister indtægter

Udover at det er generende for køreskoleeleverne, at de skal vente så længe på at få deres kørekort, så er det også et stort økonomisk tab for Jan Kleinschmidt. 

– Jeg har været nødt til at sætte køreskoleundervisningen på pause i snart et år nu. Det har kostet mig mindst 300.000 kroner, så det er jo et stort tab.

Upernavik har ca. 1.100 indbyggere. Tæller man alle ni bygder med så er der 1653 indbyggere. Jan Kleinschmidt fortæller, at han ofte får henvendelser fra Avannaata Kommunia, Royal Greenland samt KNI Pilersuisoq, der ønsker at få deres ansatte undervist

Spørgsmål til minister 

Medlem af Folketinget for IA, Aaja Chemnitz har spurgt den danske transportminister Thomas Danielsen (V), hvad ministeren agter at gøre for at sikre, at alle borgere i Grønland kan erhverve sig et kørekort.

Ifølge Jan Kleinschmidt er Upernavik og bygder ikke de eneste steder, der oplever udfordringer med at få motorsagkyndige til byen. Også Qaanaaq er udfordret.

– Der er alt for få politibetjente, som er motorsagkyndige her i landet, og de prioriterer de større byer, siger Jan Kleinschmidt, der har spurgt medlem af Folketinget for IA, Aaja Chemnitz, om hun vil undersøge, hvilke muligheder, der er. Aaja Chemnitz har stillet spørgsmål til den danske transportminister Thomas Danielsen (V) om,. hvad ministeren agter at gøre for at sikre, at alle borgere i Grønland kan erhverve sig et kørekort. Dertil har hun spurgt hvad ministeren betegner som rimelig tid for at erhverve et kørekort i Grønland. 

Transportminister Thomas Danielsen har endnu ikke svaret på spørgsmålene.

Powered by Labrador CMS