Naalakkersuisut: Vi skal være mere selvforsynende

Naalakkersuisut vil skabe et mere selvforsynende Grønland, og har derfor igangsat et strategiforløb, der skal afdække alle barrierer, der står i vejen for udbredelsen af lokale fødevarer herunder prissammensætning.

Grønlandske kartofler er blandt de fødevarer, som indgår i en selvforsyningsstrategi, som Naalakkersuisut har iværksat

Inden udgangen af i år forventer Naalakkersuisoq for Selvforsyning Kalistat Lund at kunne præsentere landets første selvforsyningsstrategi, hvor den styrende vision er, at “alle borgere har adgang til gode sunde lokale fødevarer og oplever en forbedret fødevareforsyningssikkerhed igennem grønlandske produkter”.

Det nye initiativ fremgår af et svarnotat fra Kalistat Lund til IA-medlemmet Mariane Paviasen, der har stillet et beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse af, “hvilke prismæssige faktorer danner grundlag for grønlandske madvarer i butikkerne”.

Attraktive priser

- Redegørelsen skal samtidig pege på, hvordan varerne kan gøres prismæssigt mere attraktive for forbrugerne, lyder det i beslutningsforslaget.

Forslaget bliver modtaget med kyshånd af Naalakkersuisut, der understreger, at det er en politisk prioritet at øge den nationale selvforsyningsgrad, “hvor vores madkultur er bevaret og beskyttet, og er viderebragt med stolthed fra generation til generation”.

- For at lykkes med at øge den nationale selvforsyning er det nødvendigt at opnå en forståelse for faktorer, der udfordrer hjemmemarkedet, og også de faktorer, der driver hjemmemarkedet. Det er derfor et centralt element i arbejdet at kortlægge alle udfordringer, muligheder og barrierer, oplyses det i svarnotatet.

Flere involveres

- Vi vil arbejde os hen mod at sikre et stærkt marked for lokale varer, med konkurrencedygtige priser, øget synlighed og høj kvalitet. For at opnå dette vil vi bringe alle sektorer ind i at være en del af løsningen. Producenter, grossister og detailkæder skal samarbejde om at skabe fælles løsninger til gavn for forbrugerne. At øge landets selvforsyning er i vores alles fælles interesse, og ingen kan gøre det alene, oplyser Kalistat Lund.

Det er planen, at strategien skal indeholde konkrete mål, delmål og initiativer for at opnå en øget national selvforsyningsgrad før år 2030.

Mindske afhængighed

- Strategien vil bidrage med nogle rammer for, at den lokale fødevareforsyning bliver mindre omkostningstung for borgerne. På den måde kan vi maksimere udnyttelsen af egne ressourcer, mindske afhængigheden af omverdenen, fremme vores erhverv, mindske madspild og forstærke vores kultur og stolthed, lyder det fra Kalistat Lund.

Naalakkersuisut er lydhør over for Mariane Paviasens beslutningsforslag og har lavet et ændringsforslag, hvori de prismæssige faktorer indgår i det videre strategiarbejde, hvis resultater skal omdeles til Inatsisartuts medlemmer inden udgangen af 2024.

Powered by Labrador CMS