Mimi tager til genmæle mod Pele-kritik

Formandskabet i Inatsisartut med Mimi Karlsen i spidsen tager til genmæle mod den kritik, som Naleraqs formand Pele Broberg rettede mod bureauet, fordi han mener, at det er for svært at få optaget emner på samlingen.

Partierne skal overholde tidsfristen for indsendelse af forslag til dagsordenen på samlingerne, understreger formanden for Inatsisartut Mimi Karlsen.

Formanden for Inatsisartut fastslår, at Formandskabet er partineutral, når man vurderer, hvilke forslag der skal optages på samlingerne. Men tidsfristen skal overholdes, bliver det understreget.

- Formandskabet vurderer således det modtagne materiale efter fristen fra både Naalakkersuisut og medlemmer, og hvorvidt disse er afleveret på fristdagen den 1. marts kl. 12.00, som forretningsordenen foreskriver, lyder det i formandens replik og videre:

- Herudover gennemgår formandskabet alle de modtagne forslag, og om de opfylder formkravene, og som er formkrav der gælder for alle.

- Medlemmer har således god tid inden en samling til at fremsende deres forslag med oplysning om, at de fremsender et endeligt forslag og ikke et forslag, der er fremsendt til en teknisk gennemgang, som de fleste forslag oftest indleveres til. Det er medlemmernes eget ansvar at sikre korrekt indsendte forslag, og at de opfylder formkravene og overholder afleveringsfristen.

Alle forslag behandles lige

- Formandskabet må således være helt sikker på, at alle de korrekt modtagne forslag både opfylder formkravene og er fremsendt med klar oplysning om, at det er de endelige forslag, og at de er afleveret til fristen kl. 12.00.

- Formandskabet behandler således alle forslag på samme måde og uden at forskelsbehandle hverken medlemmer eller partier. Medlemmerne får således også et brev med begrundelse for afslag på de forslag, der ikke har opfyldt formkravene til optagelse på en dagsorden. Ligesom medlemmerne anmodes om at fremsende klage eller bemærkninger til formandskabet, såfremt et afslag måtte give anledning til dette, oplyses Inatsisartut-formanden.

Afvisning er ikke usædvanligt

Mimi Karlsen pointerer, at det ikke er usædvanligt at forslag ikke kan optages, "men medlemmerne har også mulighed for at sikre opfyldelsen af formkravene til fremsendelse på ny til næstkommende samling. Dette er også fortsat muligt for Naleraq".

Powered by Labrador CMS