Kommunefogeder arbejder i gennemsnit 1 time om måneden

På et år har landets kommunefogeder i gennemsnit arbejdet 1,06 time om måneden for politiet, oplyser Rigspolitiet i et svar til Siumut-folketingsmedlemmet Aki-Matilda Høegh-Dam.

Aki-Matilda Høegh-Dam har sat fokus på kommunefogedernes løn- og arbejdsvilkår i et spørgsmål til justitsminister Peter Hummelgaard. 

Ministeren oplyser i sit svar, at kommunefogederne får et månedligt vederlag på 6.718,69 kroner for at stå til rådighed for de opgaver, der måtte opstå. Arbejdet er et bierhverv, som kan varetages ved siden af et civilt hovederhverv.

- Dette indebærer en pligt til at træde i tjeneste, når kommunefogeden ikke er forhindret. Rådighedsforpligtelsen forhindrer således ikke kommunefogeden i at tage på ferie, jagtture, fiskeri med videre, oplyser Rigspolitiet, der oplyser, at vederlaget svarer til vederlaget for en ikke-uddannet kateket (hjælpelærer/-præst) i Grønland.

Timehonorar

Udover det månedlige vederlag får kommunefogeder et timehonorar på 97,28 kroner for deres faktiske arbejdstid. Timelønnen svarer til, hvad øvrige ufaglærte i staten i Grønland eksempelvis reservepolitibetjente, kontormedhjælpere og ufaglærte ansatte.

- Det seneste år (1. maj 2023 – 30. april 2024) har hver kommunefoged i Grønland i gennemsnit arbejdet 1,06 time om måneden for politiet. Der har i perioden været ansat i alt 82 kommunefogeder (dette tal dækker over både til- og fratrådte i perioden). Af disse har kun 32 haft arbejdsopgaver for politiet i perioden. De 32 kommunefogeder har hver især i gennemsnit arbejdet 2,71 timer om måneden for politiet, oplyses det i svaret.

Powered by Labrador CMS