Folketings-tilsyn udtrykker bekymring for alderdomshjem

Det er bekymrende, at alderdomshjemmet i Tasiilaq ikke har de nødvendige fysiske rammer til at understøtte beboernes individuelle behov, herunder særligt gruppen af demente beboere, lyder fra et tilsyn udført af Folketinget. Kommunens forvaltningen oplyser, at en række tiltag er sat i gang for at bedre forholdene.

Alderdomshjem, ældre
Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning oplyser, at der er iværksat tiltag i driften med henblik på beboernes sikkerhed og trivsel i plejehjemmet.

Et tilsyn under Folketinget har været på besøg på Alderdomshjemmet i Tasiilaq.

I tilsynsrapporten står der, at tilsynet finder de fysiske rammer på alderdomshjemmet bekymrende. Rammerne understøtter ikke beboernes behov - særligt ikke de dementes, lyder vurderingen.

Under tilsynets besøg var der 10 beboere i alt med demens, hvoraf tre af disse betegnes som stærkt udadreagerende.

Tilsynet finder det ligeledes bekymrende, at der under tilsynsbesøget var flere ældre indlagt på byens sygehus grundet pladsmangel på alderdomshjemmet, samt at der ikke er tilstrækkelig faglighed tilstede til at håndtere beboere med svær demens. 

Også ros

Der er dog også plads til stor ros, hvor tilsynet påpeger, at det er særdeles positivt, at personalet formår at give de ældre beboere en 'god og rolig hverdag under de stærkt begrænsede fysiske forhold.' 

Ifølge tilsynet var det også tydeligt, at beboerne var glade for personalet.

Selve tilsynet fandt sted i september sidste år og kaldes et § 71-tilsyn. Tilsynet har fokus på demente på alderdomshjem, og tilsynsrapporten blev behandlet af Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq i sidste uge.

Kommunens forvaltning skriver i en sagsfremstilling om tilsynet til politikerne, at forvaltningen genkender de omtalte problemstillinger, og at man har iværksat tiltag til at løse dem.

Nyt alderdomshjem forberedes

- Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har iværksat en række tiltag i driften med henblik på beboernes sikkerhed og trivsel i plejehjemmet. Medarbejderne undervises i reglerne om magtanvendelse. 

Forvaltning understreger også, at den har lagt planer for undervisning og kompetenceudvikling for medarbejderne i år og næste år.

Derudover påpeges det også, at kommunalbestyrelsen allerede har besluttet, at der skal bygges et ny alderdomshjem i den østgrønlandske by, men at projektet fortsat er under forberedelse.

Udvalg for Velfærd i Kommuneqarfik Sermersooq tog orienteringen om tilsynet til efterretning.

Powered by Labrador CMS