FN-ekspert udtrykker bekymring for børns rettigheder

FN's uafhængige ekspert i menneskerettigheder kommer med en række opfordringer til forbedringer på baggrund af et 11 dage langt besøg i Danmark og Grønland.

FN-ekspert Cecilia Bailliet har aflagt et 11 dage langt besøg i Danmark og Grønland. På billedet ses også Sara Olsvig, ICC, og Tina Dam, UNICEF i Grønland.

Der forestår stadig et stort arbejde for blandt andet at sikre børns rettigheder samt forebygge diskrimination af udsatte grupper i Grønland og Danmark. 

Det vurderer FN's uafhængige ekspert i menneskerettigheder og international solidaritet, Cecilia Bailliet.

Hun har været på et 11 dage langt besøg i Danmark og Grønland, og FN-eksperten udtrykker bekymring for udsatte gruppers rettigheder:

- Jeg er bekymret over, at personer i udsatte situationer i Danmark og Grønland, herunder personer med handicap, børn, kvinder, LGBTI, migranter, flygtninge, minoriteter og oprindelige folk beretter, at de ikke er i stand til fuldt ud at nyde deres rettigheder i henhold til de centrale menneskerettighedstraktater på grund af forsinkede reaktioner fra stats- og regeringsinstitutioner på beskyttelseskrav, udtaler Cecilia Bailliet i sit 'End of Mission Statement'.

Efterlyser bedre hjælp

FN's børnefond UNICEF gør opmærksom på udtalelsen i en pressemeddelelse, og programchef for UNICEF i Grønland, Tina Dam, udtrykker tilfredshed med, at FN-udsendingen har fokus på børns rettigheder:

- FN-ekspertens udtalelser understreger, at vi stadig har et stort arbejde foran os for at sikre børns rettigheder, selvom vi er nået langt, siden Grønland tiltrådte FN’s Konvention om Barnets Rettigheder for mere end 30 år siden, udtaler Tina Dam i meddelelsen.

Cecillia Bailliet peger ifølge UNICEF blandt andet på, at der er behov for en langt større indsats mod vold og seksuelle overgreb mod kvinder og børn. Og hun efterlyser bedre hjælp til børn, der har været ofre for eller vidner til kriminalitet – eller som på anden måde er traumatiserede.

Sandhedskommission og stop for stereotypisering

I en meddelelse på FN's hjemmeside opsummerer Cecilia Bailliet, at hun også har anbefalet, at inuitsamfundet og Grønlands parlament drøfter oprettelsen af en sandhedskommission. Hun opfordrede også indtrængende den danske regering til at øge indsatsen for at stoppe stereotypiseringen af grønlændere i statens institutioner og samfundet i Danmark.

Udover 'End of Mission Statement' vil der også blive udgivet en større rapport fra besøget til næste år, og i den forbindelse vil rapporten blive forelagt FN's Menneskerettighedsråd. 

Powered by Labrador CMS