MOTOORI

Elbiler går sjældnere i brand end benzin-og dieselbiler

Ny undersøgelse afliver myten om, at elbiler oftere går i brand end andre biler. Går der ild i et elbils-batteri kan branden dog være svær at slukke.

Som el- og hybridbilsejer behøver man ikke være bekymret for brand i batteriet, men man skal lade med godkendt udstyr og reagere, hvis bilen kommer med advarsler i forhold til batteriet, siger beredskabsstyrelsen

Den 9. januar klokken lidt over 17 gik der pludselig ild i en personbil, der stod parkeret i Qinngorput. Efterforskningen viste, at ilden ikke var påsat, men at det derimod var en elektrisk fejl, der havde antændt ilden.

Der var ingen i bilen, og brandvæsenet fik hurtigt slukket branden, der dog satte gang i spekulationerne om, hvorvidt der var tale om en elbil. Men det afviser viceberedskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Jens Mikkelsen til Motoori. 

– Det var det ikke, dog var det en elektrisk installation i bilen, der havde forårsaget branden. Det behøver ikke være en elbil, da der også er elektriske installationer i almindelige biler. Vi har endnu ikke i Kommuneqarfik Sermersooq oplevet brand i el- og hybridbiler, hvor der har været brand i batteripakken. De bilbrande vi har, vedrører alene biler med fossilt brændstof. 

Flere el- og hybridbiler

I 2022 brændte 1.150 biler i Danmark. Af dem var 20 el-og hybridbilbrande. Ser man på antallet af bilbrande i forhold til antallet af el- og hybridbiler, var der 1,1 brand pr. 10.000 el- og hybridbiler sidste år sammenlignet med 1,5 i 2021. For biler, der kører på benzin eller diesel, var tallet 3,8 brande pr. 10.000 biler i 2022, viser tal fra beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen i Danmark offentliggjorde i november 2023 en undersøgelse, der viser, at el- og pluginbiler faktisk brænder sjældnere end benzin-og dieselbiler, selvom mange tror, at det er omvendt.

Over de seneste år er antallet af el- og hybridbiler i Danmark steget markant - fra at udgøre knapt en halv procent i januar 2018 til at udgøre 8 procent i januar 2023 og yderligere 9,5 procent i juli 2023. Det svarer til ca. 270.000 el- og hybridbiler. 

FRA MOTOORI

Denne artikel vil være i den nyeste udgave af Motoori, som udkommer fredag den 22. marts 2024.

Avisen vil være online fredag.

I Grønland ses der også en stigning over årene og i 2023 var der 1.642 el- og hybridbiler. I takt med at antallet af el- og hybridbiler stiger i den samlede bilpark, så øges risikoen for brand i denne biltype også. Men ifølge undersøgelsen så er brande i el- og hybridbiler faldende relativt set. I 2022 brændte 1.150 biler og af dem var kun 20 el-og hybridbilbrande. Ser man på antallet af bilbrande i forhold til antallet af el- og hybridbiler, var der 1,1 brand pr. 10.000 el- og hybridbiler sidste år sammenlignet med 1,5 i 2021. For biler, der kører på benzin eller diesel, var tallet 3,8 brande pr. 10.000 biler i 2022.

Brand i batteri

Der er dog grund til at være opmærksom på el- og hybridbilsbrande. For går der ild i bilernes lithium-batterier, så kan branden være meget svær at slukke. Beredskabsstyrelsen monitorerer derfor løbende udviklingen af brande i el- og hybridbiler, og for nuværende viser data altså, at risikoen for brand i el- og hybridbiler er lavere end for benzin- og dieselbiler. 

– Begynder batteriet at brænde, så er branden svær at slukke. Man har i Danmark lavet forskellige indsatsmæssige forhold, som man kan anvende, hvis man skal inddæmme branden, der har en tendens til at blusse op. Der er også andre nyere teknikker, man kan bruge i forhold til at slukke en batteribrand. Men indsatsen er anderledes, end når man slukker en normal bilbrand. Det er sværere og mere langvarigt, man beredskabet ved godt, hvad de skal gøre. Det gælder også i Grønland, siger kontorchef i Beredskabsstyrelsen Frederik Prytz-Grønfeldt til Motoori.

– Helt generelt kan vi sige, at ældre biler oftere brænder end yngre biler, og da elbiler typisk er yngre biler, fordi det er en ung teknologi, så går de sjældnere i brand. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad der sker om 10 år, og derfor følger vi området nøje.

Brug autoriseret opladning

Som elbilsejer kan man godt gøre noget selv. Det handler for eksempel om at sikre en ordentlig opladning af bilen, og reagere hvis bilen kommer med en advarsel eller lignende. 

– Man skal sikre sig, at de installationer man bruger til at lade bilen op med er i orden, og at de er godkendt til at trække så meget strøm, som det kræves til en elbil. Og så skal man selvfølgelig lytte til de advarsler, som systemet i bilen kommer med. 

– Men der er altså fire gange så stor sandsynlighed for at bilen brænder, hvis der er tale om en konventionel bil i forhold til en el- eller hybridbil, siger Frederik Prytz-Grønfeldt. 

Klar procedure i Nuuk 

Tilbage hos Beredskabet i Nuuk er proceduren klar i tilfælde af brand i biler herunder el- og hybridbiler. 

– Vores procedure er indledningsvis at få reddet personer/dyr ud af bilen, hvis der skulle være nogen her. Vi anvender et program ”Crash Recovery System”, som er på vores tablet i vores Indsatslederbil. Her kan vi finde alle biler/ busser/ motorcykler/scootere m.m. som er drevet af el, helt eller delvist, samt se opbygningen af bilen. Ligeledes kan vi se, hvor vi må klippe i bilen, da der kan være farlige områder, som vi skal holde os fra i forbindelse med frigørelse. 

At biler går i brand kan skyldes mange faktorer. Det kan være produktionsfejl, menneskelige fejl eller tekniske fejl

Er der tale om en el- eller hybridbil skal beredskabet være særlig opmærksomme på temperaturen i batteripakken: 

– Vi skal sikre os, hvilken bil der er tale om, for at finde ud af placeringen af batteripakken. Sidder den inde i bilen, under eller bagi. Vi skal hele tiden holde øje med, at temperaturen ikke stiger i batteripakken, da der kan være en risiko for, at der opstår en ”thermal runaway” i batteriet. 

– Ved hjælp af et termisk kamera kan vi se, hvor der er varme og hvilken temperatur der er i bilen. Det indikerer, om der er fare eller om der måske kan komme det på sigt. Vi har også forskelligt udstyr vi kan benytte for eksempel isoleret værktøj, gummimåtter og særlige handsker, der kan tåle at komme i kontakt med strøm. Vi har også en undervognssprinkler, som vi kan sætte ind under en batteripakke, hvis batteriet er blotlagt, for at køle det, fortæller Jens Mikkelsen, der sammen med andre beredskabschefer for nylig har deltaget i et tredages kursus om netop brande i el- og hybridbiler.

Powered by Labrador CMS