Politiker går ind i taxa-sag: Utryghed og bekymring

Naleraqs Jens Napâtôk ønsker svar om retstilstanden på taxaområdet.

- Naleraq har meget svært ved at tro, at der kan forekomme sådanne forhold i et samfund, lyder det fra Jens Napâtôk, der ønsker svar på, hvordan retstilstanden på taxaområdet er.

Er det rigtigt, at taxavognmænd selv kan foretage indgreb ved at afbryde plomberingen i taxametrets og kontrolapparatets funktioner, og hvorfor vil politiet ikke længere foretage undersøgelser og behandling af sager, der vedrører taxa?

Det er nogle af de spørgsmål, som medlem af Inatsisartut Jens Napâtôk (N) har sendt til Naalakkersuisut.

Politikeren er gået ind i sagen, fordi der er bekymring over forholdene i branchen, efter at Avannaata Kommunia har meldt ud, at den ikke længere vil regulere taxa-kørslen i kommunen.

Kommunerne har typisk bestemt, hvor mange taxaer der skal være, og hvad prisen skal være pr kilometer.

- Svært ved at tro det

Der er bare et kæmpe problem, nemlig at lovgrundlaget er forældet, og kommunerne har ikke lovhjemmel til at håndhæve reglerne, lyder vurderingen fra Avannaata Kommunias advokat.

Sagen bekymrer Jens Napâtôk:

- Vi har desværre hørt fra flere steder og fået henvendelser fra folk, der er utrygge og bekymrede for, at nogle af kommunerne ikke længere har lovgrundlag for at behandle sager angående taxa bevillinger, og at politiet ej heller har lovgrundlag længere for at foretage undersøgelser og behandling bl.a. af taxametres og kontrolapparatets funktioner mv, skriver politikeren i begrundelsen for sit spørgsmål og fortsætter:

- Naleraq har meget svært ved at tro, at der kan forekomme sådanne forhold i et samfund.

Vil ikke blande sig

Politikeren vil desuden vide, hvad Naalakkersuisut vil gøre for at rette op på sagen.

I Avannaata Kommunia har kommunaldirektør Nick Nielsen oplyst, at kommunen ikke vil regulere taxakørslen, medmindre den bliver pålagt det i form af ny lovgivning.

Sermitsiaqs netavis har fået indsigt i den vurdering, som kommunens advokat har lavet af sagen. 

Advokaten har været i kontakt med flere myndigheder og konklusionen lyder blandt andet:

- Det hidtidige regelgrundlag i form af politibekendtgørelser og kommunale vedtægter kan ikke håndhæves af politiet og dermed heller ikke af kommunerne eller danne grundlag for udstedelse af kommunale vedtægter til regulering af taxakørslen.

Powered by Labrador CMS