Polar Seafood leverer tocifret millionoverskud

I modsætning til Royal Greenland, der i 2023 fik et dundrende underskud på 211 millioner kroner, har det største privatejede fiskeriselskab, Polar Seafood Greenland, formået at levere et overskud, der i 2023 løb op i 77 millioner kroner.

Polar Seafood-direktørerne Miki Jonas Brøns og Bent Friis-Salling har leveret et 2023-regnskab med et bundlinjeresultat på 77 mio. kr.

2023 har været udfordrende for grønlandsk fiskeri med prisfald på specielt torsk og kogte og pillede rejer. Det har påvirket Polar Seafood Greenlands årsresultat negativt, der er i forhold til året før er cirka 85 millioner kroner ringere. For Royal Greenland var årsresultat knap 400 millioner kroner dårligere sammenlignet med det foregående regnskabsår.

Højere energipriser og specielt til uforudsete kollisioner for trawleren Polar Nataarnaq har især trukket årsresultatet ned for Polar Seafood Greenland. Alene kollisionerne har kostet selskabet “et større tocifret millionbeløb”, oplyser det.

Forventer bedre resultat

- Vi er tilfredse med årets resultat, da det er en naturlig konsekvens af Polar Nataarnaqs to kollisioner med først en trawler og siden et isbjerg. Dertil kommer det planlagte vedligehold, der er foregået på det meste af vores fiskeflåde. Vi forventer derfor et forbedret resultat i 2024, som vil være mere på linje med tidligere års trecifrede overskud, siger direktør Miki Jonas Brøns i en pressemeddelelse.

Af årsrapporten fremgår det, at resultatet er “ikke-tilfredsstillende”, men forventningerne er for indeværende år at lande et årsresultat før skat på 120 millioner kroner - 35 millioner kroner bedre end 2023-resultatet.

Omsætningen fastholdt

Som noget særligt positivt fremhæves det, at man formåede at fastholde en omsætning på 1,48 milliarder kroner, der således er på niveau med 2022-omsætningen.

- Vi er stolte af, at vi formår at fastholde omsætningen i så vanskeligt et år. Det er en kombination af, at vi både har haft meget dygtige folk i selskabet, ombord på vores fartøjer samt i den landbaserede produktion og været skarpe købmænd. Vi har ganske enkelt evnet at flytte os med efterspørgslen, samtidig med at opnå stærke priser for vores fangster - på alle de forskellige arter, siger direktør Bent Friis-Salling.

Egenkapitalen er oppe på 1.477 millioner kroner, hvilket er 253 millioner kroner lavere end året før, hvilket blandt andet vedrører en egenkapitalbevægelse i Polar Seafood Denmark A/S på 312,5 millioner kroner, som det formuleres i en note i regnskabet.

Det fremgår af årsrapporten, at de samlede gældsforpligtelser er på 640 millioner kroner, hvor fordelingen mellem de lange og korte gældsforpligtelser næsten er på samme niveau.

Samfundsbidraget

Antallet af fuldtidsbeskæftigede er opgjort til 507 - fire færre end året før.

Selskabet pointerer, at man har ydet et “væsentligt” bidrag til Grønlands økonomi:

  • Løn til ansatte: 572 mio. kr.
  • Afregning til fiske: 411 mio. kr.
  • Skatter: 211 mio. kr.
  • Ressourcerente: 210 mio. kr.

Politiske risici

En ny fiskerilov hænger som en truende sky over selskabet. Det lovforslag, som politikerne i Inatsisartut netop nu behandler, vil tvinge selskabet til at sælge en tredjedel af sine kvoter på hellefisk og rejer i løbet af en 10-årig periode, hvilket vilS presse selskabets indtjeningsevne. .

Sammenholdt med et kvoteloft på 20 procent, hvori de indirekte ejede kvoter skal indregnes, vil det få konsekvenser for de fiskere, som selskabet har været med til at finansiere i det indenskærs fiskeri, oplyses det.

- Vedtages fiskeriloven i sin nuværende form skal finansiering af fiskere og fangere og fiskeri lokalevirksomheder medregnes i opgørelsen af Polar Seafood Greenland's kvoteloft hvis vi f.eks. har pant i kvoterne. Derfor må Polar Seafood Greenland – ufrivilligt - trække sig fra en stor del af den eksisterende finansiering af fiskere og fangere og i en række af de mindre, lokale fiskerivirksomheder, oplyses det i pressemeddelelsen.

Finansieringen af fiskere

Michael Binzer, der er bestyrelsesformand for Polar Seafood Greenland, udtaler i den forbindelse:

- Hvis Polar Seafood Greenland ikke længere må deltage i finansieringen uden at blive ramt på eget kvoteloft , så kan vi bl.a. ikke blive ved med at finansiere mange af de mindre indenskærs fiskere. For dem betyder det, at de må finde andre måder at finansiere deres forretning på, og det er dybt beklageligt. Men det er konsekvenserne af loven, og vi har desværre ikke noget valg. Vi har derfor gentagne gange opfordret Naalakkersuisut til at lytte til de mange høringssvar, og ændre lovforslaget. 

Powered by Labrador CMS